Information technology
Skattenyhet

Finansiell leasing – likställs med avbetalningsköp av vara

David Axelsson David Axelsson

Finansiell leasing, som tidigare har bedömts som försäljning av tjänst, kan i vissa fall ses som försäljning av vara, vilket innebär att moms ska redovisas direkt vid leverans i stället för successivt under hyrestiden. Detta enligt en ny bedömning från Skatteverket där begreppen omsättning av vara och leverans tolkas på ett sätt som överensstämmer med EU-rätten.

Ställningstagandet tar upp två situationer där avtal om finansiell leasing momsmässigt anses vara omsättning av vara, enligt Skatteverket:

  • Det framgår av leasingavtalet att äganderätten till varan övergår till leasingtagaren vid utgången av avtalstiden. Antingen genom att köparen måste köpa varan eller anvisa annan köpare.

  • Det finns en köpoption och det redan när leasingavtalet skrivs under är klart att utköpspriset, vid leasingtidens slut, är så lågt jämfört med marknadsvärdet att det enda uppenbart ekonomiskt rationella för leasingtagaren är att överta varan.

Vid försäljning av varor inträder skattskyldigheten för hela momsen redan när varan levereras till kunden. Det vill säga, Skatteverket likställer vissa varianter av finansiell leasing med avbetalningsköp av vara.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Skatteverkets nya bedömning av omsättningsbegreppet för vara och leverans innebär att ett avtal om finansiell leasing, momsmässigt, kan ses som en försäljning av vara.

  • Detta medför i praktiken att hela momsen ska redovisas i samband med leveransen, dvs. inte som tidigare proportioneras ut i samband med att leasingavgifterna faktureras.

I och med att finansiell leasing är vanligt förekommande bedömer vi att Skatteverkets nya syn kommer att påverka väldigt många företag. De företag som tillhandahåller leasing bör nu se över sina avtal och sin momshantering för att bedöma hur Skatteverkets nya inställning påverkar just deras verksamhet.

Den ändrade synen får enligt vår bedömning stora konsekvenser i bl.a. de fall där finansiell leasing av personbil omklassificeras till varuförsäljning. Detta eftersom det finns ett strikt avdragsförbud för ingående moms avseende inköp av personbil. Om försäljningen omklassificeras från leasing av personbil till försäljning/inköp av personbil uppstår i många fall en högre momskostnad för flera företag.

Välkommen att kontakta våra experter för vidare diskussion kring hur ställningstagandet påverkar just din verksamhet.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev