article banner
Skattenyhet

Ett skatteperspektiv på budgeten 2019

Tomas Rosenqvist Tomas Rosenqvist

Efter beslut i riksdagen den 12 december, där Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag godkänts, kommer följande förändringar ske inom skatteområdet från och med 1 januari 2019.

 • Ett nytt jobbskatteavdrag införs som kommer ge en skattesänkning på upp till 210 kr per månad vid en månadsinkomst om ca 30 000 kr per månad.
 • Brytpunkten för statlig skatt höjs från en månadsinkomst på 40 600 kr till 42 000 kr. Denna justering motsvarar 280 kr per månad vid en inkomst över 42 000 kr per månad.
 • Sänkt skatt för pensionärer. Den som har en pension på över 30 000 kr per månad får en sänkning upp till ca 900 kr per månad.

Utöver ovanstående förändringar föreslås i Moderaternas och Kristdemokraternas motion att kommande regering tar tag i, bland annat, följande frågor inom skatteområdet:

 • RUT-avdraget: Här föreslås att en utredning tillsätts för att återigen se över dessa regler. Syftet är att bredda antalet tjänster som berättigar till RUT-avdrag, exempelvis tvätt av kläder, flytt av bohag inom samma bostad, hämtning av trädgårdsavfall samt plantering av växer i trädgården. Det föreslås att taket för skattereduktion höjs till 50 000 kr från 1 juli 2019 och att utredningen ser över möjligheten till en höjning till 75 000 kr.

 • Flygskatten ska tas bort från och med 1 juli 2019.

 • Avskaffa den särskilda löneskatten från och med 1 juli 2019 på lön eller annan ersättning samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som fyllt 65 år. Denna löneskatt uppgår idag till 6,15 procent.

 • Ändra skattereglerna för att underlätta generationsskiften i fåmansföretag. Dagens regler gör det ogynnsammare skattemässigt för en företagare att överlåta sitt företag till en familjemedlem jämfört med att överlåta företaget till en extern part. Reglerna föreslås börja gälla från och med 1 juli 2019.

 • Återinföra skatteavdrag för gåvor till välgörande ändamål. Vi hade tidigare regler som gjorde det möjligt för en privatperson att få en skattereduktion upp till 1 500 kr per år. Dessa regler togs bort 1 januari 2016.

 • Sänkt skatt på diesel inom skogsbruk och jordbruk.

 • Avskaffa växastödet för egenföretagare som vill anställa. Dagens regler ger, under vissa förutsättningar, företag som anställer en person en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna ned till 10,21 procent.

 • Avskaffa skattereduktionen för medlemsavgifter i fackföreningar. Rätten till denna skattereduktion infördes 1 juli 2018, men föreslås nu alltså att avskaffas.

De föreslagna förändringarna avseende generationsskifte inom en närståendekrets skapar nu en möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta ett företag inom familjen på ett gynnsammare sätt skattemässigt.

Välkommen att höra av dig till oss på Grant Thornton för att diskutera dessa frågor lite närmare.