Skattenyhet

Brexit – så gör du rätt vid handel med Storbritannien

Med:
insight featured image
På julafton kom så äntligen EU och Storbritannien överens om ett handels- och samarbetsavtal. Storbritanniens utträde ur EU innebär nämligen en del förändringar vid handel mellan Storbritannien och EU, inte minst utifrån ett momsperspektiv. Vad gäller och vilka undantag finns? Vår momsexpert Jens Widén reder ut.

- Från och med den 1 januari 2021 gäller samma regler avseende moms för Storbritannien att gälla som för andra länder utanför EU. Det finns dock vissa undantag från denna huvudregel, bland annat gäller särskilda regler för handel med Nordirland, säger Jens Widén.

Inköp från företag i Storbritannien

Inköp av varor från företag i Storbritannien ska efter Brexit normalt hanteras som import i Sverige. Det innebär att tulldeklaration ska lämnas till Tullverket som beslutar om ett monetärt tullvärde. Det monetära tullvärdet utgör tillsammans med tull och andra skatter (förutom moms) samt bikostnader för transport från införselplatsen beskattningsunderlaget för att räkna fram moms. Beskattningsunderlaget och momsen ska redovisas till Skatteverket i den vanliga momsdeklarationen. Under förutsättning att man har full avdragsrätt görs också motsvarande avdrag för ingående moms i samma momsdeklaration.

- De ekonomiska momskonsekvenserna blir inte nödvändigtvis särskilt annorlunda jämfört med tidigare då det istället rörde sig om så kallat unionsinternt förvärv där köparen i Sverige redovisade både utgående och ingående moms för inköpet. Den stora skillnaden är att inköpen även medför att tulldeklaration ska lämnas till Tullverket och att det i vissa fall kan bli fråga om att tull på vissa varor beroende på var varorna har sitt ursprung, förklarar Jens Widén.

Undantaget Nordirland

Nordirland betraktas efter Brexit som ett EU-land vid handel med varor mellan Nordirland och EU. Det innebär att om ett svenskt företag köper varor från ett företag i Nordirland ska inköpet hanteras som ett unionsinternt förvärv. Företag i Nordirland har fått ändrade VAT-nummer för varuhandel med EU där ”GB” är utbytt mot ”XI”.

Beträffande handel med tjänster med Nordirland så ska denna behandlas som handel med ett land utanför EU. Nordirland betraktas som ett EU-land endast vad gäller handel med varor

Att tänka på

 • Avser försäljningen varor eller tjänster?
 • Sker inköpen från Nordirland eller någon annan del av Storbritannien?
 • Säkerställa att det finns ett EORI-nummer.
 • Säkerställa korrekt monetärt tullvärde vid import (tulldeklaration).
 • Beräkna korrekt beskattningsunderlag och moms (momsdeklaration).

Försäljning till företag i Storbritannien

På motsvarande sätt som att inköp av varor från Storbritannien ska hanteras som import ska också försäljning av varor till Storbritannien hanteras som export, med undantag för Nordirland.

Det innebär bland att försäljningar till Storbritannien

 • inte ska beläggas med svensk moms,
 • ska redovisas som export i momsdeklarationen,
 • ska redovisas i exportdeklaration till Tullverket,
 • inte ska redovisas i periodisk sammanställning,
 • ska kunna styrkas med dokumentation som visar att varan transporterats ut ur EU.

Observera att vid varuförsäljning till Nordirland betraktas Nordirland som ett EU-land. Försäljning av varor till företag i Nordirland ska även fortsättningsvis hanteras som unionsintern försäljning med bland annat krav på att ange köparens VAT-nummer.

5 tips för att bli redo för Brexit
5 tips för att bli redo för Brexit
Läs denna artikel

Att tänka på

 • Avser försäljningen varor eller tjänster?
 • Sker försäljningen till Nordirland eller någon annan del av Storbritannien (gäller endast varor)
 • Analysera vilka transportvillkor som tillämpas, vem agerar som importör i Storbritannien.
 • Analysera om försäljningar, både varor och tjänster, kan trigga en momsregistrering i Storbritannien.
 • Säkerställa att korrekta transportdokument som visar att varan lämnat Sverige finns tillgängliga.
Vår expertis inom: Internationell beskattning
Tjänster
Vår expertis inom: Internationell beskattning
Jag vill veta mer

Vill du veta mer? Kika på vårt inspelade webbinarium

Brexit, tull och moms - nu är det på riktigt

Besök även vår samlingssida för tips och råd kring hur du kan navigera kring de nya momsreglerna vid e-handel.