article banner
Nyhet

Styrelsens engagemang avgörande i hållbarhetsarbetet

rich text with image

För att lyckas integrera hållbarhetsarbetet i alla delar på företag behöver det finns en tydlig strategi och engagemang på styrelse och ledningsnivå. Det behövs också kunskap och förståelse för vad som krävs för att anpassa företag efter sociala, miljömässiga och ekonomiska krav i samhället. För att hållbarhet ska integreras och bli en del av kärnverksamhetens värdeskapande måste frågorna lyftas in på styrelsens agenda. Det skapar förutsättningar att realisera ägarnas mål, förväntningar från intressenter och en långsiktig överlevnad.

Vi ser redan idag ett ökat tryck på styrelsers hållbarhetprestationer. Styrelsen ansvarar för den lagstadgade hållbarhetsrapporten enligt årsredovisningslagen, en rapport som ska innehålla upplysningar om miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption, sociala förhållanden och personal. Andra redovisningsramverk inom hållbarhet, som IR (Integrated Reporting) och Global Reporting Initiative (GRI), ställer krav på ökad transparens gällande styrelsens engagemang i hållbarhetsfrågor.

Trycket från investerare ökar och ställer högre och mer precisa krav på företag. Som ett exempel kan nämnas Blackrock, världens största kapitalförvaltare, som skickat ut brev till företag med få eller inga kvinnor i styrelsenmed hänvisning till forskning visar att diversifierade grupper fattar bättre beslut. Därutöver väntas bolagen rapportera om åtgärder de planerar att genomföra för att öka mångfalden i bolagsstyrelserna.

Ökade förväntningar i omvärlden, nya lagar och FN:s globala mål ställer högre krav på styrelseledamöters kunskap inom hållbarhet. Grant Thornton erbjuder skräddasydda utbildningar för styrelser för att öka kunskap och kan stötta i hållbarhetsarbetet. .


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev