article banner
Nyhet

Regeringens förslag på krispaket – en översikt

Elisabeth Mörck Elisabeth Mörck

Som en följd av covid-19-virusets utbrott så befinner sig vissa delar av det svenska näringslivet i en allvarlig situation. För att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet har regeringen lämnat ett förslag till riksdagen om ett ekonomiskt krispaket. Här har vi sammanfattat innehållet och vad det skulle betyda för dig som företagare.

Permittering

Förslaget innebär att korttidspermittering införs, vilket medför att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften tack vare att staten står för en större kostnad. Konstruktionen i sig liknar korttidsarbete med skillnaden att subventionsgraden utökas kraftigt. Syftet är att rädda svenska jobb och arbetstagaren ska få ut 90 procent av lönen. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda i kraft den 7 april och gälla under 2020 men tillämpas från och med den 16 mars. 

Skatterådgivare
Elisabeth Mörck Kontakta Elisabeth

Sjuklön

En ytterligare åtgärd som föreslås är att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Egenföretagare ersätts genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. 

Anstånd

Regeringen presenterar även en likviditetsförstärkning via skattekontot. Detta innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Anståndet omfattar högst tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Den som har beskattningsår som redovisningsperiod bör inte omfattas av möjligheten till anstånd eftersom den inte drabbas av lika stora likviditetsproblem som företag som betalar mervärdesskatt månad- eller kvartalsvis.

Reglerna kan tillämpas retroaktivt 

De föreslagna reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Företag som betalat in skatt på sitt skattekonto för januari-mars kan därmed få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd beviljas till företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd beviljas inte heller till företag med större skatteskulder. 

Observera att anstånden kommer att belastas med ränta i form av dels en anståndsavgift (0,3 % på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljas till och med den månad då anståndet ska betalas), dels med en kostnadsränta.  

Karensavdraget slopas tillfälligt 

Övriga förändringar är bl.a. att karensavdraget slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. 

Grant Thorntons skatterådgivare kan hjälpa till att biträda med ansökan om anstånd och svar på övriga frågor - hitta din lokala skatterådgivare här.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev