Nyhet

Nya regler vid underskrift av årsredovisningar - detta gäller

Elisabeth Raun
Med:
insight featured image
En ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning (K2 och K3) och årsbokslut innebär att det är när sista personen skriver på som den räknas som upprättad. Detta påverkar också händelser efter balansdagen. Vår rådgivare Elisabeth Raun förklarar vad som gäller.

I november beslutade Bokföringsnämnden (BFN) om ändring i de så kallade K-regelverken avseende undertecknande av årsredovisning och årsbokslut.

Nytt begrepp - upprätta istället för avge

Ändringen innebär att begreppet avge årsredovisning/årsbokslut ersätts med upprätta årsredovisning/årsbokslut. Ändringen gäller från och med 12 november 2021 och innebär det att de datum som anges för underskrift av årsredovisning/årsbokslut är det datum var och en av de som undertecknar faktiskt skriver på.

Undertecknas årsredovisningen/årsbokslutet på olika dagar ska det i anslutning till underskriften anges vilket datum som signeringen görs. Om datumen skiljer sig åt mellan de som skriver på ska det i anslutning till underskriften anges vilket datum som undertecknandet faktiskt skett. Den dag som sista personen skrivit under blir dagen då årsredovisningen/årsbokslutet upprättats. Tänk också på att samtliga måste underteckna på samma sätt dvs antingen gör alla det elektroniskt eller fysiskt.

Händelser efter balansdagen

De ändrade reglerna påverkar också händelser efter balansdagen. Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen och innan årsredovisningen/koncernredovisningen/årsbokslutet är upprättad ska beaktas.

Ändringarna från den 12 november ska tillämpas på räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

Fördjupa din kunskap: K2 och K3
Tjänster
Fördjupa din kunskap: K2 och K3
Jag vill veta mer

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.