Nyhet

Korttidsstöd: Positiva besked för företag som fått återkrav

Mari-Helen Näslund
Med:
insight featured image
Nu kommer det bli möjligt att göra en ny anmälan om avstämning vid korttidsarbete. Dessutom införs ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning. Två lagändringar som Grant Thorntons experter välkomnar - för företagens skull.

Riksdagen har antagit regeringens förslag till lagändringar som styr avstämning för stöd samt en ny lag som bland annat innebär att arbetsgivare som tidigare blivit återbetalningsskyldiga för preliminärt stöd vid korttidsarbete i vissa fall ska kunna lämna in en ny anmälan.

- Det här är ett välkommet beslut för alla företag som har fått återkrav från Tillväxtverket på grund av sen avstämning, Tyvärr förekommer det till och med att företag hamnat hos Kronofogden utan egen förskyllan. Vi har också hört från många företag att det varit tekniska problem. Och inte minst måste vi komma ihåg att det i många fall faktiskt varit otydligt vilka datum som gäller. Nu får de företag, som i övrigt gjort allting rätt, möjlighet att få stöd, säger Mari-Helen Näslund, skatterådgivare på Grant Thornton.

Föreläggande före beslut om återkrav

Från och med 1 november 2021 ska Tillväxtverket förelägga en arbetsgivare som är sen med sin avstämning för aktuell stödperiod att inkomma med den inom 30 dagar. En viktig skillnad med det nya förfarandet mot förfarandet i dagsläget, är att det är först när en arbetsgivare, efter ett föreläggande om avstämning, inte inkommit med en avstämning, som arbetsgivaren blir återbetalningsskyldig för mottaget preliminärt stöd för korttidsarbete.

- Den stora skillnaden är alltså att man får en påminnelse, genom ett föreläggande, innan man blir återbetalningsskyldig. Syftet är att detta ska minska risken för återbetalningskrav som endast grundar sig på att avstämningen inte lämnats in i tid, säger Mari-Helen Näslund.

Lagändringen gäller också för de anmälningar om avstämning som kommit in före 1 november 2021 som Tillväxtverket ännu inte fattat beslut om.

En möjlighet för arbetsgivare att lämna in en ny avstämning

Arbetsgivare som redan har blivit återbetalningsskyldiga för preliminärt stöd vid korttidsarbete kan i vissa fall lämna in en ny anmälan om avstämning. Under perioden januari – 30 april 2022 ges arbetsgivare som missat eller lämnat in avstämning om preliminärt stöd för sent, en möjlighet att på nytt lämna in en ny anmälan avseende stödperioder den 16 mars 2020 - 30 juni 2021.

För att arbetsgivare ska kunna utnyttja denna möjlighet krävs följande:

  1. Grunden för beslutet om återbetalning är att anmälan om avstämning inte getts in i rätt tid, och
  2. Beslutet om återbetalning har fått laga kraft.

Att beslutet om återbetalningen vunnit laga kraft innebär att tiden för överklagande har gått ut, oftast inom tre veckor efter att beslutet mottogs av arbetsgivaren.

- Det finns olika vägar att gå för företag beroende på om man överklagat ett beslut som enbart gäller för sen avstämning eller ett överklagande som gäller flera olika delar. Här ser vi att man i flera fall skulle kunna dra tillbaka hela eller delar av sin överklagan och istället tillämpa den nya lagen. Det är dock svårt att ge några generella råd, eftersom varje situation är unik, säger Mari-Helen Näslund.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.

Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl