article banner
Nyhet

Kom igång med hållbarhetsrapportering i tid

På många företag är det årsredovisningstider och 2017 kom nya krav på hållbarhetsrapporteringen, något som berör fler än 1 600 företag. Företag som inte tidigare har redovisat hur de arbetar med bland annat miljöfrågor, personal, och hur man förhindrar korruption måste göra det i år. Men långt ifrån alla företag har kontroll på hur tidskrävande processen är.

- Vi möter många företag som tyvärr börjar för sent med hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapporten är en slutprodukt som kräver gediget förarbete som är förankrat hos ledning med tydlig strategi och mätbara mål. För att kunna ta fram en bra och trovärdig hållbarhetsrapport så behöver arbetet påbörjas i god tid. Rapporten ska belysa företagets strategi, styrning, de mål och aktiviteter som pågår, säger Julia Höglund, affärsrådgivare på Grant Thornton.

Den nya lagen driver förändring
Genom den nya lagstiftningen kring hållbarhet visar EU och den svenska staten att näringslivet har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelsen av FN:s globala mål för hållbar utveckling, även kallat Agenda 2030.

– Vi märker att många företag tycker att lagkravet är positivt och hjälper till att driva förändring och få fart på hållbarhetsarbetet. Lagen tydliggör att hållbar utveckling är en självklar del av företaget som kan bidrar till att stärka företags konkurrenskraft och skapa affärsvärde, säger Julia Höglund.

För att komma fram till vad som ska rapporteras behöver företaget göra en väsentlighetsanalys, se över risker och involvera sina intressenter. Som stöd i sin rapportering kan företag använda rapporteringsramverk, det vanligaste är GRI Standards som är etablerat och framtaget av Global Reporting Initiative.

Vi stödjer företag i hela processen och de vanligaste frågorna Julia får från företag handlar om vilka enheter i koncernen som rapporten ska omfatta, vilken information som ska finnas med och hur lång rapporten bör vara.

- Vi ser det som vårt ansvar att se till att de kunder som påverkas av det nya lagkravet vet vad som förväntas av dem, avslutar Julia Höglund.

Vem gäller de nya reglerna?
Företag med minst 250 anställda och en omsättning på 350 miljoner och 175 miljoner i balansomslutning.

När ska hållbarhetsrapporterna vara inne?
Hållbarhetsrapporten ska offentliggöras i tillsammans med förvaltningsberättelsen eller finnas tillgänglig på företagets webbplats inom sex månader efter balansdagen.