article banner
Nyhet

Funderar du på att skaffa eller byta tjänstebil?

Då kan det vara klokt att gå igenom alternativen noga. Från och med den 1 juli 2018 föreslår regeringen ett bonus malus-system för nya lättare fordon. Det innebär att nyinköp av miljöanpassade bilar med inga eller relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med en högre skatt. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon.

Enligt förslaget kommer de bilar som har ett koldioxidutsläpp på mer än 95g/km upp till 140g/km att få ett tillägg på 82 kr/g. De bilar som har ett utsläpp på mer än 140g/km får ett tillägg på 107kr/g. För en bensindriven bil blir det därmed en skattemässig kostnadsökning från 360 kr till 6190 kr = (360 + 82 x (140-95) + 107 x (160-140) under de första tre åren.

Även lätta fordon som inte är nya berörs av förslaget, eftersom man vill sänka gränsvärdet i det koldioxidbaserade fordonsskattesystemet till 95 gram, jämfört med dagens 111 gram.

Stor påverkan på företagets bilkostnader
Förslaget föreslås träda i kraft från den 1 juli 2018, men redan nu kan det vara klokt att du som företagare ser över alternativen om du funderar på att skaffa eller byta tjänstebil. Förändringen kan komma att påverka företagets bilkostnader i stor grad så det kan vara klokt att ta hjälp för att räkna på kostnadseffekterna.

"Supermiljöbonus"
För nya lätta fordon, med fordonsår 2018 eller senare, föreslår utredningen följande:

  • För fordon som släpper ut 0 gram koldioxid/km kan en bonus uppgå till max 60 000 kronor.
  • För fordon som släpper ut upp mer än 0 gram men max 60 gram koldioxid/km hamnar bonusen på 10 000 kr.
  • En begränsning i förslaget är att bonus endast medges med ett belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris.

Fordonsskatt "malus"
För nyare lätta fordon som drivs med bensin eller diesel är förslaget följande:

  • På utsläpp som överstiger 95 gram koldioxid per kilometer läggs det på en skatt på 82 kronor per gram koldioxid.
  • Detta gäller de tre första åren, därefter sänks skatten till 22 kronor per gram koldioxid.
  • För fordon som kan drivas med alternativa bränslen ligger koldioxidskatten på 11 kronor per gram.