Nyhet

10 vanliga frågor och svar om handel i samband med Brexit

Med:
Ewa Ek
insight featured image
Den 1 januari 2021 inträffade till slut Brexit, vilket innefattar en del utmaningar i handeln med Storbritannien. Vad innebär det för svensk handel? Vår expert svarar på vanliga frågor om handel i samband med Brexit.
 1. Mitt företag säljer varor via webben till konsumenter i Storbritannien. Behöver vi momsregistrera oss i Storbritannien?
  Det beror på. Om försändelsevärdet understiger £135 finns krav på momsregistrering för dig som säljare. Om värdet är högre krävs inte momsregistrering, förutsatt att din kund agerar importör.
 2. ​Jag säljer spel, filmer och andra elektroniska tjänster till konsumenter i Storbritannien. Kan jag redovisa min försäljning i en MOSS-deklaration?
  Nej, inte efter den 1 januari 2021. I det här läget måste du momsregistreras och betala moms i Storbritannien. Skattskyldigheten gäller direkt från det första pundet.
 3. Vi får en del brittisk moms på t ex våra resekostnader i Storbritannien. Kommer vi även fortsättningsvis att kunna begära tillbaka den digitalt via Skatteverket?
  Nej, det fungerar inte längre. Återbetalning måste begäras direkt från den brittiska skattemyndigheten.
 4. Vårt företag har bara handel med tjänster till och från Storbritannien, då påverkas vi väl inte av Brexit?
  Påverkan är störst inom varuhandel, men även tjänstehandeln kan påverkas. Några vanliga exempel är försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter i Storbritannien och reseföretag som säljer resor eller transporttjänster till/från Storbritannien. Dessutom ändras en del rutiner för administration och redovisning. Det är viktigt att kontrollera hur just era försäljningar/inköp av tjänster eventuellt påverkas av Brexit!
 5. Måste svenska bolag ha ett UTR-nummer i Storbritannien för att kunna ansöka om ett EORI-nummer?
  Nej, svenska företag behöver inte ansöka om UTR-nummer (Unique Taxpayer Reference)
 6. Vi exporterar/importerar varor från Sverige till/från Storbritannien, är den handeln tullfri nu när UK har ett frihandelsavtal med EU?
  Tullfriheten enligt frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien gäller endast varor som har sitt ursprung i EU. För varor som har annat ursprung gäller andra avtal och andra regler. Vid import från Storbritannien till Sverige gäller tullfriheten endast varor som har sitt ursprung i Storbritannien.
 7. Innebär frihandelsavtalet att jag per automatik får tullfrihet vid import av vara med brittiskt ursprung?
  Tullfrihet fås genom en ursprungsförsäkran utfärdad av leverantören eller genom tillämpning av importörens kunskap.
 8. Kan vi använda samma leveransvillkor vid varuhandel med Storbritannien som vi hade innan Brexit?
  Vårt råd är att se över de leveransvillkor som används vid varuhandel med Storbritannien. Dessa kan nu få stor betydelse för momshanteringen. Till exempel kan leveransvillkor DDP innebära att du som svensk säljare måste momsregistrera dig i Storbritannien.
 9. Ska vi som svenskt bolag betala tull för vara som hyrts ut till kund i Storbritannien före Brexit och som returneras efter Brexit?
  Förutsatt att varan returneras inom tre år och i oförändrat skick kan returtullfrihet yrkas i tulldeklaration.  
 10. Innan Brexit skickade vi en vara för reparation till Storbritannien. Vad ska vi tänka på när varan kommer tillbaka till Sverige?
  Vid återimporten ska dels exportvarans värde samt eventuell reparationskostnad deklareras som värde för beräkning av tull i tulldeklarationen.

Besök Storbritanniens sida för tullsatser vid import till landet här.

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.