article banner
Case

Kompetensbrist hotar tillväxt och innovationsförmåga

rich text with image

Sex av tio företag har behov av att anställa folk, men att hitta rätt personer är desto svårare. Bristen på rätt kompetens hämmar tillväxten i företag och påverkar Sveriges innovationskraft.

De senaste årens undersökningar visar alla samma sak: att svårigheterna att finna lämplig arbetskraft sätter käppar i hjulen för företagen, framför allt de mindre. Sex av tio företag har behov av att anställa folk. 80 procent av dessa har svårt att hitta den arbetskraft de behöver.

- Entreprenörer är normalt sett en ovanligt optimistisk grupp människor, men nu dalar framtidstron, just på grund av kompetensbristen, säger Hanna Cederqvist, ansvarig för kompetensfrågor hos Företagarna.

Övertidstimmar
Företag och företagare är beroende av duktiga medarbetare för att kunna växa och utvecklas. När företagen har svårt att hitta folk blir det företagarna själva som måste rycka in med extra arbetstimmar. I stället för att fokusera på att leda och utveckla verksamheten blir de fast i fel uppgifter. Och det här påverkar samhället på många plan, förklarar Hanna Cederqvist.

- Många tvingas tacka nej till uppdrag och ordrar, och produktiviteten bli lidande. Jobb som finns blir aldrig tillsatta, vilket ger lägre skatteintäkter. Om ett företags utveckling läggs på is så bli det sämre rustat mot konkurrens när tiderna blir sämre. I slutänden handlar det om att det också hämmar innovationsförmågan hos företagen, och även konkurrenskraften för Sverige som nation.

rich text with image

Kompetensbrist i alla länder
Sverige är ingalunda ensamt om problematiken. En undersökning som Manpower har gjort i 43 länder visar att kompetensbristen i Sverige ligger strax under det internationella genomsnittet, där 45 procent av arbetsgivarna upplever att det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Medan företagen har svårt att hitta arbetskraft, är det samtidigt många människor som söker jobb. Det tycks finnas en uppenbar "mismatch" mellan lediga jobb och arbetslösa.
- Problemet är att det inte är rätt personer som söker jobben. Visst är ett bekymmer att det i många branscher finns för få med rätt utbildning, men en stor svårighet tycks också vara att hitta personer som är ansvarstagande, är självgående och har rätt attityd, berättar Hanna Cerderqvist.

Stora pensionärskullar
Hur har det blivit så här? Det är ett problem med många bottnar, menar Hanna. En långvarig högkonjunktur har dränerat marknaden på kompetens. Demografins förändring, där stora kullar nyblivna pensionärer försvinner från vissa yrken och ersätts inte med lika många yngre. Generationer av unga har uppmanats att söka universitet och högskolor för att få jobb, när behoven på arbetsmarknaden främst inte handlar om att ha en högskoleutbildning.

- Ytterligare en orsak är den låga rörligheten på arbetsmarknaden som har sin grund i hur arbetsrätten är utformad. Och när människor inte byter jobb så sprids heller inte kunskap, färre nätverk skapas och det påverkar företagens innovationsförmåga.

Men så många bakomliggande faktorer finns heller inga snabba lösningar. Och en avmattning i konjunkturen kommer inte lösa problemen. I dagsläget är det många branscher som stöps om i spåren av digitalisering och AI, vilket frigör människor som skulle kunna fylla behov i andra branscher.

- Men det gäller att snabbt kunna ställa om och förvalta deras kunskaper och arbetslivserfarenhet, och komplettera med de kunskaper som behövs. Detsamma gäller ju för våra nyanlända, där det finns stor potential.

Yrken med låg attraktivitet
Hanna Cederqvist pratar om vissa yrkens låga attraktionskraft som ofta grundar sig på att unga har en förlegad bild av hur det är att jobba i yrket. Det finns ett stort jobb att göra med att lyfta bristyrken och göra dem mer attraktiva. Omvänt måste arbetsgivare också förstå vilka faktorer som gör dem intressanta för potentiella medarbetare.

- För en yngre generation är flexibla arbetstider viktigare än hög lön. Jag tror vi måste bli bättre på att kommunicera vad vi efterfrågar – oavsett om vi är arbetsgivare eller arbetssökande.

Hanna Cederqvist tips till dig som företagare

  1. Våga sök nya medarbetare utanför ditt eget nätverk.
  2. Kompetensutveckla befintliga medarbetare – och dig själv. Tillåt dina medarbetare att klättra kunskaps- och kompetensmässigt och skapa utrymme för nya medarbetare med lägre kompetens som succesivt kan läras upp. Positiv cirkulation.
  3. Låt även medarbetarna ta del av varandras kompetenser. Det gör företaget mindre sårbart om någon slutar eller om de ekonomiska tiderna blir sämre.
  4. Ta dig en ordentlig funderare kring vad det egentligen är för kompetens du behöver rekrytera. Diskutera med andra för att säkerställa att kriterierna för rekryteringen blir rätt.
  5. Var uppsökande och arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningen genom att t.ex. ta emot praoelever.
  6. Se om det finns utbildningsaktörer som utformar utbildningar inom din bransch och skapa ett samarbete med dessa. Dela med dig av erfarenheter och kompetenskraven i branschen, erbjud praktikplats.

Incitament som får medarbetarna att stanna

Att rekrytera och behålla rätt medarbetare är idag en nyckelfaktor för att få företag att utvecklas. Men det är också en utmaning att skapa rätt incitamentsprogram för organisationen - vilket upplägg passar ditt företag? Här ger experten Catrin Åkerlund, skattejurist på Grant Thornton, sina bästa tips.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev