article banner
CAse

De överbryggar språkbarriärer

Språkservice

Språkservice har i mer än 20 års tid förmedlat tolk- och översättningshjälp. Företagets grundare arbetade själva i branschen och bestämde sig för att starta egen verksamhet för att kunna genomföra de förbättringsmöjligheter de såg. En framgångsnyckel, utöver kvalitet i arbete, har varit att lyckas vinna upphandlingar.

Förmedling av tolktjänster sköttes förr via kommunerna, men i början av 1990-talet avreglerades marknaden.

– Min fru och jag arbetade då själva som tolkar åt lokala tolkförmedlingar. Efter ett par år kände vi att vi kunde göra det här lite bättre. Vi såg behovet från gräsrotsnivå, ville göra förändringar i branschen och såg affärsmöjligheter. Vi lärde oss att lägga anbud och vann ett stort sådant med Malmö stad. Jag fick ringa min bror "vi har fått ett jätteavtal och behöver din hjälp". Sedan dess har vi tre drivit företaget tillsammans, säger Antonijo Trpevski, affärsutvecklare på Språkservice.

Han berättar att Språkservice har kämpat för att vinna upphandlingar i tuff konkurrens. Att vinna stora avtal är viktigt för överlevnaden i  branschen.

– Vi har vunnit fler upphandlingar än vi har tappat och har i huvudsak haft offentlig sektor som kund: sjukvården, Polismyndigheten, domstolar, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket etcetera. Man binder kapital när man jobbar mycket med frilansare, det gör att tillfälliga likviditetsproblem kan uppstå. Då är det väldigt bra att ha offentlig sektor som kund, det är inte verksamheter som går i konkurs. Fordringarna är säkra även om betalningen kan bli försenad.

Att Språkservice har varit duktiga på att lägga anbud är en viktig framgångsfaktor för bolaget, som har expanderat kraftigt i synnerhet de senaste åren. Enligt Antonijo handlar det mycket om att analysera anbudsförfrågan och konkurrenterna, att förstå marknaden och behovet. Då kan man lättare lägga attraktiva anbud till upphandlarna.

– Eftersom vi själva kommer från branschen och ofta konkurrerar med rena investmentbolag har vi en helt annan passion än många konkurrenter – det är förmodligen en av våra främsta framgångsfaktorer. Det är viktigt att förstå både branschen och den offentliga sektorn; att kunna se vad inköparna behöver och försöka motsvara kraven. Brist på tolkar En ständigt aktuell utmaning för Språkservice är svårigheten att få tag på tillräckligt många utbildade tolkar. Behovet ökade markant i samband med den stora flyktingvågen under hösten 2015. Ju ovanligare ett språk är desto svårare är det att få tag på tolkar.

– Vi hanterar ungefär 200 språk, men nästan femton procent av alla beställningar som kom in i början av året kunde vi inte tillsätta på grund av tolkbrist. Efter optimering av både systemen och tolkarnas scheman är vi nu nere i cirka sju procent. Det är naturligtvis fortfarande ett stort problem, men vi arbetar vidare för att säkerställa tillgången på bästa sätt. Vi hoppas förstås också att fler som har kompetens inom de språk där tolkar saknas ska vilja utbilda sig till detta spännande yrke.

... och rekryterar gränslös kompetens

Tack vare de många mötena med kompetenta medarbetare på Språkservice föddes en ny affärsidé. I början av året breddades verksamheten med systerbolaget International Minds, ett rekryteringsbolag fokuserat på att hitta internationell talang. Antonijo Trpevski och hans medgrundare till Språkservice grävde där de stod när de hittade sin affärsidé. Samma sak gäller för nysatsningen International Minds.

– Den breda kompetensbank med tolkar och översättare som vi har på Språkservice har ju ofta en annan yrkesbakgrund sedan tidigare. Där tänkte jag att de flesta har en annan kompetens än den språkliga. De har även ett nätverk omkring sig som är väldigt uppblandat. Ingången var att kunna hjälpa företag som är intresserade av att rekrytera medarbetare med utländsk bakgrund eller svenskar som bott utomlands under en längre tid, säger Antonijo.

Han säger att man förvisso kan se International Minds och rekrytering av personer med internationell kompetens som en social insats, men primärt är det affärsmässigt. Vid affärer i ett annat land ökar möjligheterna om man har med någon som bland annat kan seder och bruk. Att rekrytera brett är en framtidsmodell med tanke på globalisering och ett ökat antal affärer över gränser. Det behöver naturligtvis inte vara just härkomsten som ska addera ett värde i organisationen.

– Vi vill bidra till rekrytering av chefspersoner eller annan personal där ingrediensen kulturell eller språklig förståelse är ett extra inslag. Vi har arbetat med det här sedan början av året och har fått en flygande start. Vi har redan stora tunga kunder och kunde inte vänta oss att starten skulle bli så bra. International Minds startades i samarbete med Pete Andersen, tidigare vd på Proffice i Danmark och Peter Lundahl, tidigare vd för Manpowergruppen i Sverige. Antonijo berättar att affärsidén mognade när dessa erfarna partners kom in i bilden.

– Vi kan rekrytera både inom Sverige och utomlands för att hitta rätt kompetens. Några personer saknar svenskan, men det är kanske inte alltid nödvändigt att kunna. Allt fler bolag har engelska som koncernspråk. Och jag skulle vilja uppmuntra arbetsgivare att fundera på om kunskaper i  svenska är absolut nödvändigt, avslutar Antonijo.

Kom ihåg