När IFI insåg att två stora event riskerade att ställas in på grund av corona gällde det att agera snabbt för att säkra företagets fortlevnad. Lösningen blev en snabb omställning till digitala event och nu kan alla utbildningar och andra event erbjudas på distans. Med stöd från Grant Thornton Ekonomiservice har IFI skapat ett erbjudande som är anpassat för framtiden.

Institutet för informationsteknologi (IFI) erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar, webinarier och events inom en rad olika ämnesområden som till exempel IT-juridik, IT-avtal, sourcing, informationssäkerhet, cybersäkerhet och verksamhetsutveckling.

Företaget startades 1991 och utbildningarna hade fram till i början av 2020 framför allt genomförts på plats hos IFI i Stockholm. Men när coronapandemin bröt ut på allvar ändrades förutsättningarna totalt.

201013_Anna-Marie Rosenberg.jpg

– Vi hade haft ett lite kämpigt år 2019 men tyckte att vi kommit igång bra under början av 2020. Nu hade vi ett stort event inplanerat i mars, och ett ännu större i april, och när vi insåg att dessa inte skulle kunna genomföras som planerat var vi tvungna att hitta en annan lösning. Det var faktiskt lite av kniven mot strupen, säger Anna-Maria Rosenberg, vd för IFI.

Digital lösning redan förberedd

Lyckligtvis hade hon redan börjat förbereda en digital lösning för IFI:s verksamhet.

– Redan i februari började jag ana oråd och satte igång med åtgärder för att kunna erbjuda en digital lösning med kort varsel. Jag har ganska mycket erfarenhet av online-utbildningar från min tidigare arbetsplats och hade därför redan ett väl utvecklat samarbete med en studio. De kunde hjälpa oss med de tekniska lösningarna.

Tack vare detta lyckades IFI genomföra eventen i mars och april helt digitalt och lockade med sig ungefär 90 procent av de deltagare som anmält sig.

– Det fungerade faktiskt väldigt bra även om kanske inte precis allting blev som vi tänkt oss. Och deltagarna var i stort sett nöjda med eventen, en del saker kunde vi gjort bättre men det fanns en väldigt peppande attityd och positiv inställning till att vi genomförde dessa evenemang. Inställningen ”vi ställer inte in, utan vi ställer om” uppskattades av i stort sett alla inblandade.

Som en fortsatt följd av coronapandemin erbjuder IFI nu möjligheten att delta i alla utbildningar digitalt via livestreaming för den som inte vill eller kan vara med på plats.

Sparar tid och pengar

Det går idag även att kombinera digitala deltagare med personer som är på plats hos IFI. Och det är inte bara möjligheten att undvika smitta som lockar med den digitala lösningen, enligt Anna-Maria Rosenberg.

– För deltagare som bor utanför Stockholm innebär det ju att man sparar både tid och pengar när man slipper resa hit, säger hon.

Under hela denna digitala omställningsprocess har IFI haft bra stöd av Grant Thorntons Ekonomiservice.

– När det var tufft och vi hade en svår ekonomisk situation fick väldigt bra stöd. Vi kände att Grant Thornton var villiga att göra det extra som behövdes för att vi skulle kunna hantera allt som dök upp, till exempel hur man skulle hantera korttidspermittering och andra frågor, säger Anna-Maria Rosenberg.

Proaktiv rådgivare

Sofie von Stapelmohr, auktoriserad redovisningskonsult hos Grant Thornton, har varit kundansvarig för IFI sedan 2014 och leder ett team på fyra personer för uppdraget. När coronapandemin slog till gällde det till att börja med att behålla affären.

Sofie von Stapelmohr_1.jpg

– IFI såg över alla kostnader och funderade bland annat på om man hade råd att behålla oss. Men vi kom snart överens om att försöka se framåt och hjälpa till att utveckla IFI:s affär. För oss gällde det att vara proaktiva, att ha en öppen dialog och att våga vara rådgivare när det gällde en del tuffa beslut, säger hon.

Och även om den digitala omställningen skedde lite brådstörtat ser Anna-Maria Rosenberg hoppfullt på framtiden för IFI.

– Jag har en betydligt mer positiv bild av 2020 nu än jag hade i våras, och som det ser ut verkar året bli ett bättre år än 2019. Och nu har vi digitala lösningar som håller för framtiden.  

IFI

Institutet för informationsteknologi (IFI) erbjuder utbildningar och events inom en rad olika ämnesområden, framför allt IT-relaterade. IFI genomför cirka 80 utbildningar och event per år, där deltagande kan ske både digitalt och på plats hos IFI.

Företaget startades 1991 och omsätter idag cirka sex miljoner kronor med fyra anställda.

Grant Thornton Ekonomiservice

Grant Thorntons Ekonomiservice kan ta hand om hela eller delar av redovisning, löneadministration och övrig ekonomihantering så att företaget kan fokusera på att driva och utveckla verksamheten. Den praktiska hanteringen kombineras med proaktiv rådgivning som ger stöd hela vägen i beslutsfattandet för att skapa en långsiktigt hållbar och framgångsrik affär.