Branschnyhet

Ny rapport från Giva Sverige – allmänhetens gåvor räddar ideella organisationer

Pernilla Zetterström Varverud
Med:
insight featured image
Allmänhetens gåvor och donationer under pandemin har räddat det befarade intäktstappet för ideella organisationer. Och fler än någonsin ser att deras eget engagemang kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. Det visar rapporten ”Givande, engagemang och förtroende i spåren av pandemin” som Giva Sverige precis har släppt. Pernilla Zetterström Varverud kommenterar rapporten och ger här sina insikter.

- Vi kan tydligt se att allmänheten kommer till insikter om att ensam är inte stark utan att det finns en styrka att arbeta tillsammans. Här är insamlingsorganisationerna ett bra exempel. Deras ändamål blir viktigare i kris när grundläggande behov ställs på sin spets, säger Pernilla Zetterström Varverud, revisor inom ideell sektor och ansvarig för hållberhetstjänster på Grant Thornton.

Rapporten bygger på en enkät till Giva Sveriges största medlemsorganisationer, med 25 Mkr eller mer i intäkter från privat sektor. Prognosen för pandemiåret 2020, som bygger på preliminära insamlingsresultat, visar att de totala intäkterna från gåvor och bidrag väntas hamna i nivå med, eller strax under, 2019. Så samlades 9,1 miljarder kronor samlades in.

Drygt 40 procent av organisationerna uppger en ökning av insamlade medel, medan drygt hälften förutspår en minskning och 6 procent att summan blir oförändrad jämfört med 2019.

- Rapporten visar också att när företagens gåvor minskar, är det allmänheten som står för stabiliteten, säger Pernilla Zetterström Varverud.

Pernilla Zetterström Varverud, som har jobbat med ideella organisationer i 24 år, har två medskick till dig som är beslutsfattare i en insamlingsorganisation:

  • Var tydlig och kommunicera verksamhetens ”why”
    Varför finns ni till, vilken nytta skapar ni och vad för effekt har er verksamhet? Med andra ord – hur gör ni skillnad och bidrar till en bättre värld? Det är också viktigt med förankring inom organisationen så att alla medarbetare och volontärer vet vad ni står för.

    Om detta finns på plats är nästa steg att fundera på att upprätta och implementera en uppförandekod.

  • Sätt er in i hållbarhetsfrågorna
    Detta område blir alltmer viktigt att ha koll på, och är även ett sätt att rusta sig för en kris. Det handlar om att förstå sin värdekedja, vilka resurser organisationen behöver, vad gör organisationen själva med resurserna och vilken påverkan har verksamheten på organisationens intressenter.

    Gör du analysen kopplat till väsentliga risker, möjligheter, intressenter och sätter upp lämpliga aktiviteter så står du bättre rustad för framtida kriser. Samtidigt används resurserna på ett mer effektivt sätt.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.