Branschnyhet

Din guide till de viktigaste frågorna inför kyrkovalet

insight featured image
I september är det dags för kyrkoval och efter coronapandemin behöver Svenska kyrkan åter rikta fokus mot en rad långsiktiga ekonomiska och administrativa utmaningar. Grant Thornton har 15 års erfarenhet som revisorer och rådgivare i församlingar, pastorat och stift. Inför kyrkovalet har vi nu tagit fram en guide som belyser de viktigaste frågorna under de kommande fyra åren.

År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet som äger rum vart fjärde år, och i år är det dags igen. Den 19 september röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Din guide till de viktigaste frågorna inför kyrkovalet

Under coronapandemin har kyrkan återigen visat sin förmåga att ge trygghet och hopp. I takt med att allt fler vaccineras börjar det nu bli dags att blicka framåt mot efterlängtade och mer normala tider. För Svenska kyrkan lokalt och centralt innebär det ett förnyat fokus på en rad långsiktiga ekonomiska och administrativa utmaningar.

Med 1200 medarbetare är Grant Thornton Sveriges ledande revisions- och rådgivningsbyrå med inriktning på civilsamhället. Sedan drygt 15 år har vi Svenska kyrkans förtroende som revisorer och rådgivare i församlingar, pastorat och stift från norr till söder. Under den tiden har vi drivit komplexa uppdrag kring bland annat revision, skatter, stiftelser och näringsverksamhet.

Broschyr kyrkovalet

Inför kyrkovalet har vi tagit fram en guide där vi belyser de viktigaste frågorna för Svenska kyrkan under den kommande fyraårsperioden. Bland de ämnen som tas upp finns:

 • Kyrkan och ekonomin
 • Begravningsverksamheten
 • Samverkan
 • Konsten att fatta beslut
 • Stiftelser inom svenska kyrkan
 • Skattefrågor
 • Hållbarhet
 • Kyrkans fastigheter
 • Påverkan av coronapandemin

Världsliga frågor har idag större betydelse än någonsin tidigare för Svenska kyrkans förutsättningar att bedriva gudstjänster, diakoni och mission vilket ställer delvis nya krav på kyrkans ledare och beslutsfattare.

Vi finns här som ett tryggt bollplank i frågor om revision, skatter, stiftelser, fastigheter, näringsverksamhet, styrelsearbete, hållbarhet och samverkan.

Din guide till de viktigaste frågorna inför kyrkovalet

Tips om några av de viktigaste frågorna:

 • Var noga med målkapitalet
 • Tänk på alternativa intäkter
 • Inventera ytterligare insatser för att behålla medlemmarna
 • Fråga oss om Högsta Domstolens beslut angående taxeringsvärdet som marknadsvärde vid försäljning
 • Gör en regelbunden översyn av hur fastigheterna används och fördelningen kyrklig respektive annan verksamhet
 • Kom ihåg den särskilda fastighetsdeklarationen i samband med större renoveringar och förändringar som kräver bygglov

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.