Branschnyhet

Cybersecurity för ideella verksamheter – skydda organisationen mot cyberhot

Johan Sarasalo
Med:
insight featured image
Ideella verksamheter, precis som många andra organisationer, står inför utmaningen att säkra sina digitala tillgångar från cyberattacker. Här får du som är ekonomichef eller verksamhetsledare en överblick över cybersecurity och guidning kring hur du kan skydda din verksamhet.
Innehåll

Ideella organisationer är i likhet med andra organisationer utsatta för cyberhot, och de ansvariga ekonomerna och ledarna måste förstå hur man skyddar sin verksamhet mot dessa hot. Cybersäkerhet är en viktig aspekt av verksamhetsriskhantering och bör ingå i organisationens övergripande strategi. 

En cyberattack – ett mardrömsscenario

När en ideell miljöorganisation i Sverige drabbas av en cyberattack går det fort. Världigt fort. Utan förvarning infiltrerar hackare organisationens interna nätverk, vilket resulterar i kaos och förödelse. Känslig information, inklusive personuppgifter om tusentals medlemmar, anställda och givare, stjäls och sprids över de mörkaste hörnen av webben. För att göra saker värre, kraschar organisationens system och lämnar dem oförmögna att kommunicera med sina intressenter eller genomföra viktiga miljöprojekt. 

På grund av detta dataintrång rasar organisationens rykte samman, och stödet från både anhängare och viktiga givare försvinner. Den ideella verksamheten tvingas avbryta flera pågående projekt, vilket leder till skador på miljön och drabbar lokala samhällen. Dessutom drabbas organisationen av höga kostnader för juridiska avgifter, PR-insatser och investeringar i IT-säkerhet för att förhindra framtida attacker. 

Denna skrämmande händelse visar hur sårbara ideella organisationer kan vara för cyberattacker, och vilka förödande konsekvenser det kan få för såväl organisationen som de samhällen och miljöer de försöker stödja.

Det här är ett fiktivt exempel som visar på betydelsen av att ha en proaktiv strategi för att förhindra och hantera cyberhot. 

Därför är cybersecurity viktigt för ideella organisationer 

Cyberattacker kan leda till förlust av känslig information, ekonomiska förluster och skadat anseende. För ideella organisationer, där förtroende från allmänheten och givarna är avgörande, kan effekterna av en cyberattack vara förödande. Dessutom kan ideella organisationer vara attraktiva mål för hackare eftersom de ofta hanterar personuppgifter och har begränsade resurser för att skydda sina system. Här kan GDPR-sanktioner bli en extra kännbar smocka efter höga kostnader att stoppa och städa efter ett cyberangrepp. 

5 tips för att skydda din organisation mot cyberattacker

  1. Det första steget för att skydda din organisation är att göra en riskbedömning. Det innebär att identifiera era mest kritiska digitala tillgångar, såsom kunddatabaser och ekonomiska system, samt att bedöma hur utsatta de är för cyberattacker.
  2. En stor del av cybersecurity handlar om att utbilda medarbetarna om säkerhetsrisker och hur man undviker dem. Regelbundna utbildningar och uppdateringar av medarbetarna kan hjälpa till att minska risken för att organisationen utsätts för attacker. 
  3. Det är viktigt att implementera tekniska lösningar för att skydda er organisation. Dessa kan inkludera brandväggar, antivirusprogram, kryptering av känslig information och regelbunden säkerhetskopiering av data. 
  4. Se till att all programvara är uppdaterad med de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta inkluderar operativsystem, webbläsare och andra program som används av organisationen. 
  5. Om ni inte har erfarenhet eller resurser inom cybersecurity kan det vara klokt att anlita externa experter för att hjälpa er med riskbedömning och säkerhetsåtgärder.

Finansiell planering för cybersecurity 

För att säkerställa att er organisation är skyddad mot cyberhot, är det viktigt att budgetera för cybersecurity-kostnader. Dessa kan inkludera kostnader för tekniska lösningar, utbildning av medarbetare och eventuellt anlitande av externa experter. Genom att inkludera dessa kostnader i er budget kommer ni att vara bättre rustade för att hantera eventuella cyberattacker och minimera dess inverkan på er verksamhet. 

Policyer och rutiner för att hantera cyberincidenter 

Det är viktigt att ha en plan på plats för hur er organisation ska hantera cyberincidenter om de inträffar. En effektiv plan bör omfatta följande: 

  • Incidenthanteringsteam: Utse ett team med ansvar för att hantera cyberincidenter, som inkluderar medlemmar från olika avdelningar, såsom IT, juridik, kommunikation och ekonomi.
  • Kommunikationsplan: Ha en kommunikationsplan redo för att informera både intern och extern personal om incidenten, inklusive vilka åtgärder som vidtas för att lösa problemet och skydda berörda parter.
  • Återhämtning: Efter en cyberincident är det viktigt att ha en plan för att återställa drabbade system och återgå till normal verksamhet så snabbt som möjligt.
  • Analys och förbättring: Efter att en incident har hanterats, är det viktigt att utvärdera händelsen och identifiera områden där er organisation kan förbättra sina säkerhetsrutiner och förebyggande åtgärder. 

Efterlevnad av lagar och förordningar

För ideella organisationer kan det finnas specifika lagar och förordningar som måste följas när det gäller cybersecurity, såsom GDPR. Det är viktigt att se till att er organisation är medveten om och följer alla tillämpliga lagar och förordningar för att undvika böter och rättsliga påföljder. 

Samarbete med andra ideella organisationer och nätverk

Att samarbeta med andra ideella organisationer och nätverk inom cybersecurity kan vara en effektiv strategi för att dela kunskap, resurser och bästa praxis. Genom att arbeta tillsammans kan ideella organisationer dra nytta av varandras erfarenheter och stärka sitt skydd mot cyberattacker. 

Prioritera cybersecurity 

cybersecurity är en kritisk fråga för ideella organisationer och bör prioriteras av dig som ekonomichef eller verksamhetsledare. Genom att implementera effektiva säkerhetsåtgärder, planera för och hantera cyberincidenter, samt samarbeta med andra organisationer, kan ideella verksamheter minimera riskerna och skydda sina digitala tillgångar och anseende. 

Ett exempel från verkligheten 

Ett exempel på en cyberattack som drabbade en ideell verksamhet med verksamhet i Sverige är när en stor välgörenhetsorganisation utsattes för en ransomware-attack i början av 2021. Organisationens system och filer krypterades, vilket ledde till att deras e-postkommunikation och vissa andra tjänster tillfälligt låstes ned. 

Ransomware är en typ av skadlig programvara som krypterar filer och system för att förhindra tillgång. Gärningsmännen kräver sedan en lösensumma, oftast i form av kryptovaluta, för att låsa upp filerna. 

I fallet med denna organisation arbetade de snabbt för att begränsa skadorna och återställa sina system. De anlitade även IT-säkerhetsexperter för att utreda händelsen och säkerställa att deras system var skyddade mot framtida attacker. 

Denna händelse understryker vikten av att ideella organisationer tar cybersäkerhet på allvar och vidtar åtgärder för att skydda sina digitala tillgångar och känslig information. 

Vår expertis inom: Cybersäkerhet
Tjänster
Vår expertis inom: Cybersäkerhet
Jag vill veta mer