Ladda ner för att komma igång med CSRD

Kraven på hållbarhetsrapportering går in i en ny era med EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Nu pågår en febril aktivitet hos företag för att orientera sig i de nya omfattande reglerna med utökade krav på bland annat strategi, process och data.

Kom igång redan nu för att dra nytta av de insikter som CSRD presenterar.

Guiden innehåller bland annat: 

  • Introduktion till CSRD och ESRS
  • Vägledning i dubbla väsentlighetsanalysen
  • Datumen att ha koll på
  • Fyra steg för att komma i gång med arbetet
  • Tips på hur du sätter samman teamet
  • Åtta punkter för att lyckas med CSRD
  • Ordlista med viktiga termer och förkortningar

 

Lagkrav att uppfylla eller affärsmöjlighet?

CSRD syftar till att förbättra kvaliteten och jämförbarheten i hållbarhetsrapporter, vilket underlättar för investerare och andra intressenter att identifiera företag som effektivt hanterar risker och möjligheter inom styrning, miljö, socialt ansvar och mänskliga rättigheter.

Samtidigt är arbetet med CSRD är inte bara en fråga om att uppfylla krav. Det presenterar också en betydande affärsmöjlighet. Genom att arbeta med CSRD får företag möjlighet att noggrant granska sina risker och möjligheter, vilket ger underlag till välgrundade beslut i det dagliga och strategiska arbetet. För medelstora företag, som ofta är en del av större bolags värdekedjor, är det särskilt viktigt att tidigt påbörja förberedelserna för att möta de nya kraven.

– Nu gäller det att springa för att inte bli omsprungen, när företagen med ambitioner på ett transparent sätt kartlägger sina risker och möjligheter. Jag ser fram emot den resa som just nu påbörjas, där vi tillsammans skapar framtiden.

Henrik Johansson

Henrik Johansson vd, Grant Thornton Sverige

Vi hjälper dig att komma igång med CSRD

Artikel

Riksdagen har äntligen röstat igenom CSRD

I ett historiskt beslut har riksdagen röstat igenom nya regler som kommer att förändra hur svenska företag rapporterar om hållbarhet. De nya reglerna införlivar nu CSRD i svensk lag, och träder i kraft den 1 juli 2024.

Artikel

Yttre hoten ökar – snart riskerar företag sanktioner om de inte är rätt rustade

Det säkerhetspolitiska läget i världen har kraftigt försämrats samtidigt som många svenska företag drabbas av kriminalitet och cyberattacker. Kunskapen hos företagen måste öka – och kanske finns nyckeln i de kommande EU-direktiven. Experterna guidar i hur CSRD, ESG, CER och NIS2 kan göra företagen mer motståndskraftiga.

Framtidens nyckeltal

Vilka nyckeltal mäter ni i er verksamhet?

En ny generation nyckeltal växer fram vid sidan av de klassiska strikt finansiella. Vilka nyckeltal tittar ert företag på idag? Och vilka ska ni mäta och följa upp på i framtiden? Jämför era befintliga och framtida nyckeltal med fler än 600 andra företag.