hero banner
Stina Almbrandt
Norrköping
Auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare

Stina Almbrandt

Stina Almbrandt är auktoriserad skatterådgivare (FAR) och certifierad affärsrådgivare som gärna hjälper dig och ditt bolag att växa genom rådgivning kring ägarstruktur, biträde vid förvärv och försäljning av verksamhet, bolag och fastigheter.

Stina har även gedigen erfarenhet av interna omstruktureringar såsom vid generationsskiften, intag av anställda som delägare och stöttar dig med att se över vilka alternativa sätt du kan bilda ett holdingbolag. I det löpande arbetet stöttar Stina vid bolagets skatteberäkning, ränteavdragsberäkning och inkomstdeklaration.

Kontakta Stina om frågor kring förvärv, försäljning eller omstruktureringar eller för att få tips på hur man kan växa på ett effektivt sätt.

Tjänster
Connect
Stina Almbrandt
Auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare
Stina Almbrandt
Möt våra experter