hero banner
Kristian Persson
Malmö, Helsingborg
Auktoriserad skatterådgivare

Kristian Persson

Kristian Persson är auktoriserad skatterådgivare FAR och arbetar som rådgivare inom skattefrågor för företag och dess ägare. Kristian har lång erfarenhet av att jobba med bland annat omstruktureringar och strukturfrågor. Vidare projektleder Kristian stora och komplexa så kallade compliance-uppdrag där Kristian med team under hela året arbetar nära företag och dess ägare kring skatteberäkningar och inkomstdeklarationer. Detta för att proaktivt identifiera och hantera risker samt möjligheter både vad gäller helhet och specifika komplexa frågor, som till exempel koncernintern optimering av ränteavdrag.

Grant Thorntons skatteavdelning agerar rådgivare till ägare och entreprenörer inom de flesta branscher. Kristian har en gedigen erfarenhet av skattefrågor inom till exempel fastighetsförvaltning, tech, mejeri, IT-utveckling samt konsultbolag.

För att kunna uppnå en förutsebar skattemässig situation, undvika onödiga fallgropar samt identifiera relevanta möjligheter är Kristians bästa tips att kontinuerligt ha en tät och proaktiv dialog med sin skatterådgivare.

Kontakta gärna Kristian för eventuella frågor du har om hur du bör äga ditt företag, hur er koncern bör struktureras eller om du söker en trygg compliance-hantering anpassad efter dina behov.

Connect
Kristian Persson
Auktoriserad skatterådgivare
Kristian Persson
Möt våra experter