hero banner
Krister Pålstam
Östersund
Revisor

Krister Pålstam

Krister Pålstam är specialist inom generationsskiften och ägarförändringar, och därmed en så kallad Certifierad Affärsrådgivare. Krister projektleder primärt entreprenörer när de står inför ett generationsskifte eller andra ägarförändringar. I dessa situationer är det viktigt att planera i god tid innan förändringar sker för att förbereda för en optimal situation såväl i företaget som för entreprenören.

Grant Thorntons Affärsrådgivare är rådgivare till ägare och entreprenörer inom de flesta förekommande branscher. Krister har en gedigen erfarenhet av generationsskiften och ägarförändringar liksom långsiktigt strategiarbete samt förberedelser för en framtida exit inom de flesta förekommande branscher.

För att skapa goda förutsättningar för ett generationsskifte eller andra ägarförändringar behöver skattesituationen för entreprenören ses över liksom företagsorganisation och ekonomisk situation för bolaget. Kristers bästa tips är därför att du som ägare påbörjar planering och förberedelser i god tid.

Kontakta gärna Krister för eventuella frågor du har om generationsskiften eller andra ägarförändringar eller hur du på bästa sätt förbereder din egen exit.

Möt våra experter