Helhetslösningar för företagsbeskattning för dig som äger och förvaltar fastigheter

Ska du sälja en styckfastighet eller en bolagspaketerad fastighet? Vilken är den bästa strukturen för just ditt företag och vilka skatteeffekter medför olika handlingsalternativ?

Grant Thorntons skattejurister ingår i en fastighetsgrupp som består av ett team med branschspecialister som har lång erfarenhet inom rådgivning, skatt, redovisning och revision. Vi erbjuder en heltäckande rådgivning inom fastighetsbeskattning för dig som är fastighetsägare. Kontakta oss gärna för stöd med fastighetsbeskattning.