• Grant Thornton i Almedalen

Grant Thornton har en mötesplats på Strandvägen #H525 i Visby 4-6 juli

4 juli: Nationella Entreprenörsdagen
- Hur blir Sverige världens bästa entreprenörsland?

Entreprenörer skapar jobb och bygger välfärd för Sverige. På Nationella Entreprenörsdagen 2016 fokuserar vi på vilka utmaningar som entreprenörerna har. Genom paneldiskussioner vill vi hitta lösningar för att fler ska kunna starta och driva framgångsrika företag som bidrar till samhällsnyttan.

5 juli:  Hur blir man en vinnare i den framtida ideella världen?

Ideella världen – redo för nya utmaningar? Välkommen till en dag då vi diskuterar avgörande drivkrafter och förändringar inom den ideella världen. En dag med fokus på engagemang, socialt entreprenörskap, hållbarhet och integrationsfrågor. Med dessa aktuella frågor på agendan vill vi skapa dialog om utmaningarna idag och i framtiden.

6 juli: Näringslivet – en outnyttjad källa till lyckad integration? 

Hur kan samhället och näringslivet samverka bättre för ökad integration? Invandringen sätter myndigheterna under hårt tryck samtidigt som många företag skriker efter spetskompetens. Dagen ägnas åt att skapa dialog kring hur systemet måste förändras för ökad integration, utveckling och tillväxt.

Till Twitter