Grant Thorntons uppförandekod är en sammanställning av etiska regler och riktlinjer. Uppförandekoden utgör grunden för våra aktiviteter i våra relationer med kunder, affärspartners, medarbetare och andra intressenter.

Vår uppförandekod ger oss ramar för vårt agerande, den grundar sig i våra värderingar och FN:s Global Compact principer för mänskliga rättigheter, arbetsmetoder, miljö och korruption. Grant Thorntons uppförandekod gäller alla medarbetare och delägare.

Vi arbetar i en komplex och alltmer globaliserad affärsmiljö. Vi ställs inför utmanande situationer och svåra val. Genom att agera med integritet, ärlighet och professionalism stärker vi vårt varumärke. Vår kod är inte avsedd att ge specifik vägledning varje gång vi behöver svara på “Vad är rätt sak att göra?”. Istället är det vägledning, en etisk kompass som hjälper oss att fundera på och ta hjälp inför svåra utmaningar.

Ta den av vår uppförandekod i sin helhet här [ 2450 kb ]