article banner

Framtidskollen för hållbart företagande*

Hur hållbar är er verksamhet och vad är nästa steg?

Med Framtidskollen för hållbart företagande* hjälper vi er att se hur långt ni har kommit på er hållbarhetsresa. Syftet är att proaktivt identifiera risker och möjligheter som kan ha en betydande påverkan på verksamheten.

Vi träffas för ett rådgivningsmöte, ringar in ert nuläge och diskuterar vilka steg som är lämpliga att prioritera för att komma framåt. Innan vi träffas har ni svarat på 15 frågor om ert hållbarhetsarbete, svaren på de frågorna blir utgångspunkten för vårt samtal.

*Anpassad Gasellspecial

Erbjudande

Hållbarhetsrådgivning i 1h tillsammans med hållbarhetsrådgivare. Rådgivning och rekommendationer om fortsättning som bygger på just er situation. Ert nuläge kartläggs genom enkät och samtal.

Kostnad: 8 000 kr för dig som är Gasell.

Vill du ta del av erbjudandet?