Gasell i repris

Det är endast ett fåtal företag som lyckas med bedriften att bli Gaseller flera år i rad. Vad har då dessa gemensamt? Vad är hemligheten?

När vi har tittat på en rad framgångsrika tillväxtföretag ser vi ett tydligt mönster, tre faktorer som ständigt återkommer:
- En tydlig målstyrning
- Relationen och interaktionen mellan ägare, styrelse och ledning
- Ordning och reda

Håller du med? Hur ser det ut i din verksamhet? Har du definierat vad som kommer hjälpa dig nå fortsatt tillväxt?

Vi har jobbat med både supergaseller och flergångsgaseller men vi tror att det alltid finns ett till perspektiv, ett till sätt att komma framåt. Och ibland behöver man ett bra bollplank för att hitta rätt. Därför har vi tagit fram ett erbjudande som syftar just till att sätta riktningen utifrån relevanta insikter.

Erbjudande

Grant Thornton erbjuder en kostnadsfri framåtriktad diskussion baserat på en visuell nuläges-/konkurrentanalys av ditt företag där vi diskuterar er framtida tillväxtresa. Ni får därefter kostnadsfritt under ett år tillgång till Grant Thorntons kundplattform med BI-verktyget "Rapport & Analys" för att följa och styra er utveckling.

Välkommen att boka in ett möte för genomgång!