Tips och råd

Stort värde för Impact-bolag att möta hållbarhetskraven från start

insight featured image
Bolag med innovativa och hållbara lösningar attraherar kapital. Men det räcker inte längre med en hållbar affärsidé för att sticka ut. Du måste ha ett hållbart förhållningsätt i hela verksamheten och rätt strategi för att lyckas. Grant Thornton hjälper dig hitta rätt hållbarhetsfokus och säkra långsiktig tillväxt. Här är några tips på vägen.

Marknaden för Impact-startups växer för varje år och det gör även intresset för dessa bolag. Allt fler finansiella köpare och investerare har fått upp ögonen för deras hållbara lösningar på globala problem.

Säkra långsiktig tillväxt

Men trots att dessa bolag i grunden har en hållbar affärsidé som lockar kapital, så saknar många ett tydligt fokus på ESG (Environmental, Social, Governance), det vill säga frågor kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, i själva organisationen.

- Många Impact-bolag glömmer att de själva måste ha ett hållbart helhetsperspektiv och en förståelse för vad det innebär att integrera ESG-faktorer i företaget. Men om du vill växa långsiktigt och attrahera talanger och kapital så är detta en nödvändighet. Du måste tidigt lägga grunden genom ordning och reda i bolaget. Bolagsstyrning utvärderas av samtliga investerare medan jämlikhetsfrågor och klimat hamnar under luppen hos Venture Capital-aktörerna med mer specifik hållbarhetsprofil. Du måste veta vad dessa investerare letar efter, säger Karin Björk som är ansvarig för på Grant Thornton.

Kartlägg ESG-frågorna

En startup kanske främst värderar snabbhet och flexibilitet, men det är viktigt att i en tidig fas kartlägga vilka ESG- frågor som är väsentliga för bolaget samt hur dessa påverkar deras affärsmodell och bransch.

Uber är ett exempel på en startup som växt snabbt och som varit framgångsrikt, men som på vägen missade att integrera ESG-frågor såsom rutiner och värderingsfrågor i organisationen, vilket stod dem dyrt. Bolaget hamnade i blåsväder när deras vd blev tvungen att lämna sin post efter interna stridigheter och rykten om sexuella trakasserier bland förarna.

- Om du har dessa frågor på plats från början minskar risken för att oegentligheter uppstår på sikt. Om du missar detta riskerar du att förlora både kapital, medarbetare, samt trovärdighet, säger Karin Björk.

Hur gör man för att börja jobba med dessa frågor?

Enligt Karin Björk är det viktigt att ha en tydlig process för att sätta rätt fokus och relaterade nyckeltal.

- Genom att utgå från en nulägesanalys av företagets specifika ESG-utmaningar och vad bolaget står inför avseende till exempel rekrytering och nytt kapital kan man staka ut vilka aktiviteter som ska prioriteras i bolagets och få en förståelse för vilka de största hållbarhetsriskerna och möjligheterna är för bolaget, samt sätta mål och följa upp med rätt KPI:er.

Hur kan Grant Thornton stötta entreprenörer som vill bidra till en positiv social eller miljömässig förändring?

- Vi ser Impact-företagen som framtidsföretag och vi tycker det är viktigt att de får rätt förutsättningar för att växa långsiktigt. Vi stöttar entreprenörer med helhetsrådgivning på tillväxtresan genom allt från strategi och skatterådgivning till att sätta rätt ESG-vision och KPI:er. Genom vårt nätverk kan vi även bidra med nya perspektiv och kontakter. Vi samarbetar till exempel med SEB genom ett unikt utbildningsprogram där vi hjälper bolag att utveckla sin ESG-strategi utifrån sina unika förutsättningar. Målet är att skapa bästa möjliga utgångspunkt för tillväxt kopplat till ett framgångsrikt hållbarhetsfokus.

Fem tips – så kommer du igång med ESG-frågorna: 

1. Kartlägg vilka ESG-frågor som är viktiga för dina (potentiella) investerare 

2. Sätt siffror på vilken impact din produkt eller tjänst har 

3. Kartlägg företagets ESG-risker och möjligheter  

4. Fokusera på rätt KPI:er för organisationens framtida ESG-arbete  

5. Ta hjälp av experter tidigt i processen för att tänka i rätt banor från start