Tips och råd

Detta kan vi lära oss av Impact-bolag

insight featured image
Kanske har du hört talas om Impact-bolagen? Affärsidén kännetecknas av innovativa och nyskapande lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle. Men en utmaning är tillväxten. Hur ska de skala upp och verkligen kunna skapa riktig impact och lönsamhet? Det visar sig att Impact-bolagen har mycket att lära av de traditionella bolagen – och tvärtom.

Enligt en rapport som Danske Bank släppte 2020 växer marknaden för Impact-bolag varje år. År 2019 värderades den globala marknaden till 502 miljarder dollar för denna typ av bolag. Det är 50 gånger värdet jämfört med år 2013, som då uppskattades till 9 miljarder dollar. I Norden identifierades 1 018 företag i kategorin "Impact startups".  Det är en ökning med 57 procent, jämfört med 647 bolag 2019. För tre år sedan, 2018, hittade man bara 317 bolag i sektorn.

Men vad är egentligen ett Impact-bolag? I själva verket är det ingen större skillnad om man jämför med andra företag. Det är ett bolag som har hittat en lösning på ett problem. Men inte vilket problem som helst. För att du ska platsa i denna kategori krävs att du från start har en lösning på ett globalt, eller regionalt problem som går att koppla till något av FN:s 17 globala mål med bevisad påverkan och som driver utveckling framåt i hela branschen. Det krävs alltså lite mer än att du är ”en startup som sysslar med hållbarhet”.

Många fördelar med att kategoriseras som ett Impact-bolag

Genom sina innovativa lösningar utmanar Impact-bolagen de traditionella bolagen. De kommer till insikt om att de måste ställa om sina gamla lösningar till mer hållbara sådana för att överleva i en snabbt föränderlig värld.

- Det finns nu exempel på företag inom den traditionella industrin tar hjälp av Impact-bolag för att bli mer innovativa och hitta kraften att tänka nytt, säger Linda Mannerby, Hållbarhetschef på Grant Thornton.

En stor anledning till att många bolag vill falla under kategorin Impact-bolag är att hållbara lösningar på globala problem attraherar kapital. Allt fler investerare ser hållbarhet som en viktig aspekt för deras investeringar. Enligt en ledartext i Dagens Industri ökade antalet hållbara investeringar mellan 2016 och 2019 med 34 procent globalt.

I år börjar också en ny EU-taxonomi tillämpas. Den ska säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna. Taxonomin klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller ej.

- Det finns en press bland fondbolag att flytta kapitalet till bolag som gör hållbara satsningar. Dessutom lockar det människor att arbeta på bolag som har attraktiva lösningar, så det är ytterligare en aspekt på varför det kan vara attraktivt att hålla sig inom kategorin Impact-bolag, säger Linda Mannerby.

Kvinnor diskuterar vid bord

Finns utmaningar

Även om Impact-bolagen både är innovativa, arbetar med avancerad teknik som AI, blockchain, robotik och biotech, och har affärsidéer som linjerar med FN:s globala mål finns det utmaningar för dessa bolag.

Linda Mannerby menar att de viktigaste knäckfrågorna för att Impact-bolag ska kunna skalas upp och verkligen kunna skapa impact och lönsamhet är att ha en långsiktighet. Det räcker inte att tillhandahålla hållbara lösningar och drivas av sin vision eller bygga ett företag bara på filantropi. Du måste ha all ”governance” på plats och en förståelse för vad det innebär att driva företag och växa långsiktigt.

Något som Linda Mannerby sett är att del startups kan missa att jobba med ett hållbart förhållningsätt hela vägen i verksamheten.

- Att ha ett helhetsperspektiv kring hållbarhet är kanske inte det som är primärt fokus för en impact entreprenör men det är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv. Här kan impact-bolag lära av de mer etablerade företagande att sätta grunden till hållbart företagande genom ordning och reda, struktur och governance, säger hon.

Hur kan bolag bli bättre på att överföra olika styrkor och kunskaper mellan företag och organisationer för att på så sätt skapa mer värde?

- Genom att visa upp sina svagheter. Ikea har till exempel bjudit in Impact-bolag för att få förslag på hur de kan lösa vissa utmaningar de har i verksamheten. Fråga dig själv hur din lösning kan skapa värde för fler. Nyckeln är att hitta samarbeten över gränser, hitta nya sätt att jobba ihop och stärka relationer mellan företag, återförsäljare och leverantörer för att på så sätt skapa hållbara värdekedjor.

Hur kan Grant Thornton stötta företag som vill bidra till en positiv social eller miljömässig förändring?

- Vi ser Impact-företagen som framtidsföretag och vi tycker det är viktigt att de får rätt förutsättningar för att växa långsiktigt. Vi måste som samhälle agera tillsammans för att skapa förutsättningar för tillväxt. Genom att ta del av våra nätverk kan vi inspirera både traditionella bolag och nystartade bolag att få en förståelse för att det finns olika sätt att utvecklas på. Vi kan utmana de traditionella bolagen att göra saker på andra sätt och hjälpa startupbolagen att hitta ett perspektiv som hjälper dem få saker på plats vilket också säkrar tillväxt på ett hållbart sätt.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.