article banner
Skattenyhet

Ytterligare branscher som omfattas av statens hyresstöd

Martin Jacobsson Martin Jacobsson

Regeringen har den 2 juli utökat antalet branscher som hyresgästen ska verka i för att hyresvärden ska kunna erhålla statligt hyresstöd. För att ta del av stödet behöver en överenskommelse om hyresrabatt med hyresgäster i någon av de tillkomna branscherna tecknas senast den 31 juli 2020. Våra skatteexperter har sammanfattat ändringarna i stödet.

Som vi tidigare har berättat kan hyresvärdar få statligt hyresstöd om hyresvärden sänker den fasta hyran för hyresgäster i vissa utsatta branscher under perioden 1 april till 30 juni 2020. Den 2 juli gjorde regeringen en ändring i förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, läs mer här. Ytterligare ett antal branscher, bland annat konsumenttvätt, bilverkstäder, biluthyrning, sport- och fritidsutbildning, trafikskola omfattas numera av hyresstödet.

Om en överenskommelse om rabatt på den fasta hyran för perioden 1 april – 30 juni 2020 har träffats med en hyresgäst verksam inom någon av dessa tillkommande branscher kan statligt stöd beviljas, om övriga villkor i förordningen är uppfyllda. Det statliga stödet uppgår till 50 % av hyresrabatten, men högst 25 % av den tidigare fasta hyran.

De tillkommande branscherna är uppräknade med SNI-kod i regeringens stödförordning och består av följande branscher.

SNI-kod

Verksamhet

452

Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar

772

Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk

74.201

Porträttfotoverksamhet

77.110

Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon

85.510

Sport- och fritidsutbildning

85.522

Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning

85.530

Trafikskoleverksamhet

96.012

Konsumenttvätt

Avtal om hyresrabatt måste ha ingåtts senast den 31 juli 2020 för att erhålla stödet när hyresgästen verkar i de tillkommande branscherna Det finns således tid kvar för att träffa ett rabattavtal.

Observera att den förlängda tiden för överenskommelse om hyresrabatt endast omfattar de nya tillkommande branscherna. För uthyrning till hyresgäster som verkar inom tidigare meddelade branscher skulle rabattavtalet med hyresgästen ha träffats senast den 30 juni 2020 för att kunna få del av hyresstödet.

Läs även ”Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher” och ”Tillfälliga hyresrabatter – kom ihåg skattekonsekvenserna

Se också regeringens information här.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev