article banner
Skattenyhet

Koncernbidrag för räkenskapsåret 2019 inget hinder för korttidsarbete

Magnus Vennerström Magnus Vennerström

Nu har Tillväxtverket kommit med ett förtydligande kring koncernbidrag och korttidsarbete. Tillväxtverkets bedömning är att koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 inte bör påverka möjligheten att erhålla stöd för 2020. Dagens förtydligande innebär en stor lättnad för många företag som nu vet vad de har att förhålla sig till. 

Förtydligandet om koncernbidrag för 2019 beror på att koncernbidrag är en del av årsbokslutet, till skillnad mot sedvanlig aktieutdelning som stämman tar direkt beslut om, meddelar Tillväxtverket.

– Äntligen kan många företag andas ut då Tillväxtverket klargör att koncernbidrag under räkenskapsåret 2019 inte utgör ett hinder för att erhålla stöd för korttidsarbete. Många kunder har avvaktat ett eventuellt ytterligare förtydligande eller till och med börja göra om tidigare bokslut trots att det skulle leda till högre skattekostnader i koncernen berättar Magnus Vennerström, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton och fortsätter; 

– Nu försvinner en stor osäkerhetsfaktor så att företagen kan färdigställa sina bokslut för räkenskapsåret 2019 och hålla sina årsstämmor. Vi vet ännu inte vad som gäller för räkenskapsåret 2020 och detta behöver klarläggas framöver, tills vidare får man arbeta efter tesen att koncernbidrag för 2020 inte är ok.

Vad gäller utdelningar och andra värdeöverföringar är utgångspunkten fortsatt att företag inte kan uppbära stöd för korttidsarbete och samtidigt göra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära anslutning till denna. Tillväxtverkets bedömning är att aktieutdelningar som skett före den 16 mars 2020 inte är ett hinder för att beviljas stöd, medan att aktieutdelningar som skett därefter som utgångspunkt är ett hinder.

Det nya är att Tillväxtverket nu förtydligat att en aktieutdelning anses genomförd vid tidpunkten för utbetalning. I vissa fall kan det bakomliggande stämmobeslutet påverka rätten till stöd, t.ex. kan ett företag inte anses ha allvarliga ekonomiska svårigheter om stämman fattar beslut om aktieutdelning under en period när bolaget mottar stöd.

- Det är förvånande att Tillväxtverket anser att den relevanta tidpunkten för när en utdelning anses genomförd ska anses vara utbetalningsdagen. Det är också underligt att Tillväxtverket synes mena att det är enkelt att ändra ett beslut om aktieutdelning. Om beslutet tagits på årsstämman torde det krävas att bokslutet revideras precis som avseende koncernbidrag. Även om det är glädjande för många företag att koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 inte bör påverka rätten till stöd kvarstår således osäkerheter. Det finns således ett behov av ytterligare klargöranden för att skapa trygghet kring tolkningen av reglerna.

Här kan du ta del av Tillväxtverkets pressmeddelande i sin helhet.

 

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev