article banner
Skattenyhet

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen har beslutat att kompensera hyresvärdar som tillfälligt sänker den fasta hyran för hyresgäster i vissa utsatta branscher under perioden 1 april till 30 juni.

Som utsatta branscher räknas till exempel:

  • sällanköpshandel (t.ex. försäljning av båtar, bilar och andra motorfordon)
  • butikshandel,
  • logiverksamhet,
  • restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor, catering
  • tandläkare,
  • fysioterapeutisk verksamhet,
  • hår- och kroppsvård

Här finns den fullständiga listan.

Följande tre punkter behöver vara uppfyllda för att hyresvärden ska få del av detta stöd:

  1. Hyresgästen och hyresvärden behöver innan den 30 juni 2020 avtala om en nedsatt hyra för perioden 1 april – 30 juni
  2. Hyresgästen måste tillhöra en utsatt bransch
  3. Hyresvärden måste ansöka om stödet hos länsstyrelsen senast den 31 augusti 2020.

Är detta uppfyllt kan hyresvärden medges ett stöd med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Det kan också finnas vissa oklarheter kring hur momsen ska hanteras utifrån fastighetsägarens perspektiv, även där avvaktar vi riktlinjer.

Har du specifika frågor är du välkommen att kontakta våra skatterådgivare Mari-Helen Näslund eller Annika Nordqvist.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev