Skattenyhet

Större möjlighet till återbetalning av energiskatt efter ny dom

Carin Gerding
Med:
insight featured image
I en tid då elkostnaderna är alltmer betungande för företagen kommer ett positivt besked från HFD: Det är möjligt för den som bedriver industriell verksamhet i kombination med annan verksamhet att få energiskatt återbetalad. Domen kan innebära direkta kostnadsbesparingar för den här typen av verksamheter, som tidigare i många fall nekats återbetalning. Domen öppnar även upp för möjlighet till prövning av tidigare års energiskattekostnad.

Bakgrund kring när energiskatt på el och bränslen beviljas

Skatteverket har sedan många år tillämpat tolkningen att den industriella verksamheten måste vara den huvudsakliga verksamheten i bolaget för att rätt till återbetalning av energiskatt på el och bränslen ska beviljas.

Den aktuella domen

HFD underkänner nu den synen i en färsk dom från den 13 oktober 2022. Genom domen slås fast att den som bedriver industriell verksamhet har rätt till återbetalning av energiskatt på el och bränslen som förbrukas i tillverkningsprocessen i den industriella verksamheten, oavsett annan verksamhet i bolaget. Domen berör en ekonomisk förening som bedriver industriell bearbetning av spannmål med energikrävande maskinell utrustning, men även bedriver annan verksamhet i form av bland annat foderförsäljning.

Skatteverket ansåg att föreningen saknade rätt till återbetalning av energiskatt för den industriella verksamheten eftersom denna inte var den huvudsakliga verksamheten i föreningen. Såväl SRN som HFD konstaterar att det saknas lagstöd för att vägra återbetalningsrätt av energiskatt för en industriell verksamhet på den grunden att den inte är den sökandes huvudsakliga verksamhet.

Genom domen klargörs att den som bedriver industriell verksamhet har rätt till återbetalning av energiskatt på el och bränslen för denna oavsett annan verksamhet i bolaget.

Vår kommentar – så här kan domen påverka ditt företag

Rätten till återbetalning av energiskatt får direkt påverkan på företagets ekonomiska resultat. Denna dom innebär därför möjlighet till direkta kostnadsbesparingar för alla de många företag som bedriver industriell verksamhet, men som hittills har nekats återbetalning av energiskatt med hänvisning till att bolaget också bedriver annan verksamhet i större omfattning.

Denna möjlighet till kostnadsbesparingar på energiskatt gäller inte bara framåtriktat. Domen öppnar även goda möjligheter att få reducering av tidigare års energiskattekostnad.

Välkommen att höra av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal kring möjligheterna för just din verksamhet att få sänkta energiskattekostnader.