article banner
Skattenyhet

Redovisning av moms under covid-19

Omständigheterna kring covid-19 innebär att redovisningsperiod och redovisningsmetod för moms kan behöva ändras. Om beskattningsunderlagets omfattning ändras så kan en annan längre redovisningsperiod tillämpas, enligt Skatteverket. Här får du en guidning i vad som gäller.

Byte av redovisningsmetod

Den som i dagsläget tillämpar faktureringsmetoden för redovisning av moms har möjlighet att byta till bokslutsmetoden (kontantmetoden) efter ansökan hos Skatteverket. Förutsättningarna är att den sammanlagda årliga omsättningen för företaget inom landet högst uppgår till 3 miljoner kronor samt att särskilda skäl föreligger. Spridningen av covid-19 utgör ett sådant särskilt skäl enligt Skatteverket.  

Byte till längre redovisningsperiod

Det avgörande för vilken redovisningsperiod som ska tillämpas vid redovisning av moms är som huvudregel omfattningen av beskattningsunderlaget för moms för beskattningsåret. Byten till en längre redovisningsperiod innebär att den som redovisar en kalendermånad eller kalenderkvartal kan byta till kalenderkvartal eller beskattningsår som redovisningsperiod.

Kalendermånadsvis/beskattningsunderlag över 40 miljoner kronor

Den som idag har en kalendermånad som redovisningsperiod kan behöva byta till ett kalenderkvartal, om beskattningsunderlaget väntas minska till högst 40 miljoner kronor eller till ett år ifall beskattningsunderlaget väntas minska till högst en miljon kronor under året. Vid ändring till redovisningsperioden ett kalenderkvartal ska den nya redovisningsperioden börja gälla efter utgången av det kalenderkvartal då den deklarationsskyldiga underrättade Skatteverket om ändringen.

Kalenderkvartal/beskattningsunderlag som högst 40 miljoner kronor

Den som idag har ett kalenderkvartal som redovisningsperiod kan behöva byta till ett år ifall beskattningsunderlaget väntas minska till högst en miljon kronor under året. För byten till ett beskattningsår som redovisningsperiod börjar de gälla från ingången, eller efter utgången, av det beskattningsår som Skatteverket underrättades om ändringen.

Byte till kortare redovisningsperiod

Det kan förekomma att ett företag som har rätt att tillämpa en längre redovisningsperiod har begärt att få redovisa mervärdesskatt för en kortare period. I sådant fall gäller att den kortare redovisningsperioden ska tillämpas i minst 24 på varandra följande kalendermånader, om inte särskilda skäl talar emot det. Skatteverket anser att den rådande situationen under coronakrisen utgör ett sådant särskilt skäl som innebär att man kan bortse från tidskravet.

Har du frågor kring din egen verksamhet? Kontakta någon av våra momsexperter.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev