article banner
Skattenyhet

Primäravdrag – extra värdeminskningsavdrag för hyreshus

Den 1 januari 2019 infördes nya regler om ränteavdrag. Då särskilt fastighetsbranschen påverkas av de nya reglerna infördes samtidigt en möjlighet att skapa bättre likviditet för fastighetsägare i form av ett primäravdrag. Här sammanfattar vi vad som gäller.

Primäravdraget innebär ett extra värdeminskningsavdrag som uppgår till totalt 12 procent som i praktiken innebär en tidigareläggning av avskrivningarna.

Primäravdraget omfattar nybyggda hyreshus samt även till- och ombyggnationer av hyreshus dvs fastigheter med typkod 3XX såsom kontor, lokaler, hotell, bostäder mm. Primäravdraget kan tillämpas för utgifter för ny-, till- eller ombyggnad av hyreshus som färdigställts efter den 31 december 2016.

Exempel primäravdrag

En investering i ett hyreshus uppgår till 10 mkr och är färdigställd 1 januari 2019. Avskrivning medges årligen enligt plan med 200 000 kr per år (2% x 10 mkr). Därutöver medges primäravdrag. Primäravdraget görs med 200 000 kr per år i 6 år.

I och med att reglerna gäller investeringar som färdigställts efter den 31 december 2016 är det alltså möjligt att under räkenskapsåret 2019 göra skattemässiga primäravdrag även på investeringar som tagits i bruk under 2017 och 2018. Reglerna gäller även på förvärvade fastigheter om de färdigställts efter den 31 december 2016. Om en investering färdigställdes den 1 januari 2017 är det alltså möjligt att göra primäravdrag med 2 % på anskaffningsutgiften under 2019-2022. Det bör tilläggas att det är fråga om ett skattemässigt avdrag som yrkas i deklarationen 2019.

Kontakta oss gärna så kan vi titta på möjligheterna till primäravdrag.

Skatterådgivare
Sofia Almén Kontakta Sofia


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev