article banner
Skattenyhet

Nytt förslag påverkar utländska arbetstagare i Sverige

Ett förslag om att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning har presenterats. Detta skulle innebära väsentliga förändringar av skattelagstiftningen för utländska arbetstagare på tillfälliga uppdrag i Sverige, vilket påverkar arbetstagaren, det utländska bolaget och den svenska kunden genom ökad kostnad, riskexponering och administrativ börda.

När förslaget antas, sannolikt från 1 januari 2020 kommer möjligheterna att erhålla skattebefrielse i Sverige genom tillämpning av den s.k. 183-dagarsregeln avsevärt att minska.

Vi håller ett seminarium den 20 mars där vi går igenom lagförslaget. Vi tar då även ta upp problematiken vid pendling och längre tjänsteresor mellan Sverige och utlandet.

Mer information och kontaktuppgifter finns i bifogad fil. Kontakta oss gärna om du behöver stöd i dessa frågor.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev