article banner
Skattenyhet

Krav på kreditfaktura för nedsättning av moms vid ackordsuppgörelse

Reglerna kring moms och kundförluster har stramats åt ytterligare. Detta efter att Skatteverket gett en ny syn på hur momsen ska hanteras vid en förlust på en fordran vid ackord eller skuldsanering. Det innebär att säljaren måste ställa ut en kreditfaktura till köparen för att kunna sänka den utgående momsen i enlighet med förlusten. Vår skatterådgivare guidar dig kring vad som gäller.

- Tidigare ansåg Skatteverket att ackord var en form av konstaterad kundförlust. Det medförde att säljaren kunde minska sin utgående moms i den redovisningsperiod då kundförlusten blivit konstaterad. I och med att minskningen kunde göras utan kreditfaktura behövde köparen inte korrigera sin tidigare avdragna ingående moms, förklarar Annika Nordqvist.

Nya regler
Med anledning av ett avgörande i EU-domstolen har Skatteverket publicerat ett nytt ställningstagande som påverkar företagsrekonstruktioner som inleds efter 1 mars 2020. Dessa rekonstruktioner kommer omfattas av andra momsregler jämfört med tidigare.

  • Om en förlust uppkommer vid olika former av ackord eller vid skuldsanering (och skulden helt har bortfallit eller fastställts) kan den utgående momsen inte sättas ned om inte säljaren ställer ut en kreditfaktura till köparen.
  • Detta gäller vid ett lagakraftvunnet offentligt ackord, vid lagakraftvunnen skuldsanering eller F-skuldsanering och vid ett fullföljt underhandsackord. Köparen är då skyldig att betala tillbaka avdragen ingående moms enligt kreditnotan.

Kan påverka både dig som gäldenär och borgenär
Reglerna kring moms och kundförlusten har ett historiskt haft ett snävt tillämpningsområde. I och med EU-domstolens avgörande och Skatteverkets ställningstagande har regelverket stramats åt ytterligare.

- Konsekvensen av att leverantören/borgenären, i de fall som nämns ovan, måste utfärda en kreditnota för att återfå tidigare redovisad utgående moms blir att köparen/gäldenären måste redovisa och betala in den minskade ingående momsen. Detta kan få stora konsekvenser för den skuldsatte gäldenären som kan tvingas betala upp till 20 procent till Skatteverket av värdet av ackordsuppgörelsen, berättar Annika.

I slutändan kan detta också påverka den som har kravet, borgenären, då denne kan tvingas sänka sitt krav på ersättning i och med att moms måste betalas.

- Det är viktigt att tänka på hur ackordsuppgörelser hanteras momsmässigt. Om nedsättning av den utgående momsen görs av säljaren utan att en kreditfaktura ställs ut till köparen kan Skatteverket, förutom att neka själva nedsättningen också påföra skattetillägg om 20 procent av det nekade beloppet, avslutar Annika.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev