article banner
Skattenyhet

Därför får tennisklubbens helägda bolag inte göra momsavdrag

rich text with image

En ny dom, nu mot en tennisklubbs helägda bolag, följer den så kallade ”Friskis & Svettisdomen” som avgjordes 2015 och pekar återigen på vikten av att den som hyr ut en idrottslokal har koll på momsreglerna.

Danderyds Tennisklubb helägda bolag har nekats avdragsrätt för ingående moms på grund av att bolagets uthyrning av tennisbanor till klubben anses undantagen från moms.

Enligt momslagen är korttidsuthyrning av idrottslokal momspliktigt med 6 procent och ”vanlig” långtidsuthyrning av lokal (idrottslokal eller annan lokal) är momsfri. Kammarrätten i Stockholm fann, mot bolagets nekande, att bolagets uthyrning till klubben inte var sådan korttidsuthyrning som är momspliktig.

I och med detta förlorade bolaget avdragsrätten för ingående moms på kostnader för tennishallen, till en så stor del som motsvarades av klubbhyrans del av bolagets totala omsättning. Domstolen ansåg att en samlad bedömning av följande omständigheter gjorde att klubben fick anses ha en exklusiv nyttjanderätt till lokalerna. De ansåg också att det kontinuerliga nyttjandet av lokalerna under en längre tid var det karakteristiska inslaget i bolagets uthyrning.

  • Avtalet gällde för ett år i taget med automatisk förlängning om uppsägning inte sker.
  • Klubben hade rätt att hyra banor till en omfattning motsvarande tiderna 7-11 och 13-19.
  • Klubben gavs full tillgång till tennishallens faciliteter
  • För administrativt arbete och arbete kring fastighetsdriften hade bolaget hyrt in personal från klubben, men klubben var själv ansvarig för att ha administrativ personal på plats under klubbverksamhetens tid och var också ansvarig för att öppna hallen på morgonen inför klubbverksamheten.

Påverkar detta din förening?
Domen följer alltså den så kallade ”Friskis & Svettisdomen” som avgjordes 2015 och visar hur viktigt det är att den som hyr ut en idrottslokal har koll på momsreglerna. Om uthyrningen i efterhand anses vara, och ha varit, momsfri kan de nekade momsavdragen bli mycket kostsamma för hyresvärd/fastighetsägare. Detta gäller särskilt för de föreningar och bolag som bygger nya, eller gör tillbyggnader av gamla, idrottsanläggningar med stora kostnader och därmed stora avdrag för ingående moms som följd.

Vidare har Riksidrottsförbundet i artiklar pekat på en att en icke önskvärd följd av reglerna är att föreningar av olika slag får svårt att hitta hyreslokaler på grund av de svåra momsreglerna och risken att göra fel.

Kontakta oss gärna om du behöver rådgivning kring momsreglerna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev