article banner
Rapport

Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige?

Kajsa Goding Kajsa Goding

För nionde året har vi nöjet att presentera Grant Thorntons studie av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige. 

Studien baseras på finansiell årsredovisningsinformation, publicerade studier, utredningar inom området och vår egen branscherfarenhet från att arbeta med förvärvs- och strategirådgivning inom privat vård och omsorg. Vi har även genomfört samtal med personer som verkar, forskar, analyserar och fattar beslut inom den privata vård- och omsorgssektorn.

Bland årets resultat ser vi bland annat att:

  • tillväxten ökar men mattas av och lönsamheten minskar, bland annat pga stora investeringar i digitalisering
  • psykisk ohälsa fortsätter att öka
  • antalet digitala läkarbesök har ökat från 13 000 till 35 000 mellan april 2017 och samma månad 2018
  • flera viktiga yrkeskategorier lider stor brist på personal de kommande åren


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev