Rapport

Nordiska transaktionstrender – kartläggning av första halvåret 2020

Marcus Åvall
Med:
insight featured image
Grant Thornton kartlägger och analyserar regelbundet den nordiska transaktionsmarknaden. Nu är vår senaste rapport här som avser utvecklingen första halvåret 2020. Den visar att utbrottet av covid-19 påverkat marknaderna i alla nordiska länder.

- När utbrottet tog ett stadigt tag om de nordiska marknaderna var det många industriella företag som riktade om sitt fokus till krishantering och sin egen verksamhet och finansiella aktörer fick arbeta mer aktivt med sina befintliga portföljbolag. Av denna anledning avtog transaktionsaktiviteten snabbt och flera transaktionsprocesser stannade av, säger Marcus Åvall, rådgivare inom  på Grant Thornton.

Syftet med rapporten är att ge en sammanfattande överblick av trenderna på den nordiska transaktionsmarknaden. Analyserna utgår från antalet transaktioner, köparnas geografiska härkomst, sektorer och omvärldsfaktorer. Kartläggningen av första halvåret 2020 visar alltså att antalet transaktioner varit fortsatt låg i hela Norden. Noterbart är dock att svenska bolag vinner mark på den nordiska marknaden och ökar markant andelen av inomnordiska transaktioner.  

- Under första halvan av 2019 stod svenska bolag för 36 procent av inomnordiska förvärv, motsvarande siffra för samma period 2020 är 44 procent. En bakomliggande anledning till andelsökningen är med stor sannolikhet den politiska hanteringen av Covid-19 som skiljt sig mellan Sverige och våra grannländers mer restriktiva inställning, säger Marcus Åvall, rådgivare inom M&A services på Grant Thornton.

Sammanfattning

  • Transaktionsaktiviteten i Norden har stannat av sett till H1 2020. Under perioden genomfördes 36 procent färre transaktioner, jämfört med samma period 2019. 
  • Mjukvarusektorn håller sig på en stark nivå och är den mest intensiva transaktionssektorn i Norden H1 2020. Sett till enbart Sverige har industrisektorn något fler transaktioner.  
  • Sverige stärker sin position på den nordiska marknaden med både störst andel sålda bolag på marknaden (38%) och störst andel förvärv (44%).

Ladda ner hela rapporten här

Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl