article banner
Rapport

Kartläggning: Så jobbar nordiska PE-bolag med ESG

Intresset för ESG – det vill säga hållbara investeringar som tar hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor - hos Private Equity-bolag ökar. Grant Thornton har kartlagt hur aktörerna själva ser på hållbara investeringar, genom att djupintervjua elva aktörer på den nordiska marknaden. Ta del av resultatet här. 

- Samtidigt som hållbarhetsaspekten blir alltmer självklar i samband med investeringar, är en av branschens största utmaningar fortfarande hur man ska kvantifiera ESG-data. En intressant konklusion vi gör utifrån intervjuerna är också att de mindre PE-bolagen har enklare att integrera ESG, men utmanas av att nå rätt höjd i frågorna, medan de större bolagen istället har denna spetskompetens och nu jobbar med att integrera ESG i alla arbetsprocesser, kommenterar Markus Håkansson, Director Advisory.  

Ladda ner hela rapporten här

Om undersökningen 
Under andra kvartalet 2020 genomförde Grant Thornton kvalitativa intervjuer med elva General Partners och två Limited Partners. Samtliga är positionerade i Norden. I tillägg hade ett av företagen förutom sin nordiska partner även med sin högst ansvariga för ESG, placerad i UK. Samtliga intervjuer genomfördes via videosamtal. Vid varje intervju medverkade 1-3 representanter från bolaget, både GP och LP, alla med god inblick i företagets ESG-praxis.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev