article banner
Nyhet

Så påverkar krispaketet lönehanteringen

Regeringen har den senaste tiden lagt fram ett antal förslag för att underlätta för svenska företag som prövas hårt av coronavirusets framfart. Grant Thorntons rådgivare Anneli Wahlgren går igenom de tänkta åtgärderna utifrån ett löneperspektiv.

Avvakta med arbetsgivardeklaration

Regeringen föreslår en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivar­avgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna gäller för alla företag på ett löneunderlag om max 25 000 kr per anställd, oavsett om den anställde har en högre lön. Arbetsgivaren väljer vilka anställda sänkningen ska gälla för om de har fler än 30 anställda, eftersom detta är maxgränsen.

Beslutet kommer fattas av Regeringen den 2 april och föreslås träda ikraft den 6 april. Om inget förändras i förslaget så blir detta alltså gällande för mars månads till och med juni månads AGI-deklarationer. Skickar man in mars månads AGI-fil till Skatteverket (alltså avseende utbetalda löner i mars månad) innan 6 april så kommer inte sänkningen vara gällande, utan man behöver då begära omprövning hos Skatteverket för denna månads AGI.

Annelis kommentar:

- Ha is i magen och avvakta. Skicka inte in AGI:n förrän mellan 6 och 14 april, för att slippa begära omprövning. Som arbetsgivare ska du på AGI:n på individnivå markera med kryss i ruta 062 på de anställda du väljer ut.

Sjuklön och karensavdrag

13 mars beslutade regeringen också att karensavdraget slopas tillfälligt – det innebär att staten betalar sjuklön för karensavdragsdagen. Som företag hanterar man sjukfrånvaron (karensavdraget) på samma sätt som vanligt, det är den enskilde som sedan söker ersättning från försäkringskassan. Åtgärden gäller från och med 11 mars till den 31 maj. Staten föreslås också ta hela ansvaret för samtliga sjuklönekostnader under april och maj.

Annelis kommentar:

- Säkerställ så att alla sjuklönekostnader dag 1-14 tas upp i AGI i ruta 499.

Korttidspermittering

Enligt förslaget ska staten ta tre fjärdedelar av kostnaden då personal går ned i arbetstid. Det innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Vid beslut kommer de nya bestämmelserna att träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. De kommer att gälla under hela 2020.  

De nivåer för arbetstidsförkortning som finns i förslaget är 20, 40 och 60 procent. Har företaget tecknat kollektivavtal ska det finnas riktlinjer kring korttidspermittering i detta, annars måste ett avtal ingås mellan parterna där 70 procent av de anställda behöver godkänna permitteringen.

Anneli Wahlgrens kommentar:

- Det är viktigt att tänka sig för i samband med eventuella permitteringar så att man undviker oönskade följdeffekter. Man bör till exempel undvika att gå in i systemet och sänka lönenivån från en dag till en annan, här behöver man titta på andra lösningar som exempelvis avdrag eller frånvaro, för att inte pension, semester och annat ska påverkas.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev