article banner
Nyhet

Så kan outsourcing av compliance stötta ditt företag

Hanteringen av covid-19-krisen har fått många internationella företag att sätta regelefterlevnaden på paus och istället prioritera annat, vilket leder till att företag som verkar globalt exponeras för ytterligare risker. Genom att gå igenom ditt företags hantering av regelefterlevnad och samtidigt se över hur outsourcing kan underlätta, kan ditt företag minimera riskerna och fokusera på kärnverksamheten.

Global compliance - eller global regelefterlevnad - har alltid varit en komplex utmaning för företag som verkar internationellt. För många compliance-team har pandemin försvårat möjligheterna att verka i flera jurisdiktioner, vilket ökat risken att inte ha fullständig regelefterlevnad. Krisen har tvingat ekonomichefer och redovisningsspecialister att omprioritera - och hålla verksamheten flytande genom att snabbt anpassa sig till ovanliga arbetsmiljöer och att noggrant hantera kassaflödet.

- Covid-19 har utsatt många internationella företag för stora utmaningar och hög press. Detta kan ha gjort att den globala regelefterlevnaden tappat prioritet då fokus legat på andra områden - men riskerna kvarstår, säger Jesper Olsen, Outsourcing Services, Grant Thornton.

Outsourca för att stötta internationell expansion

För snabbväxande företag som verkar över landsgränser, eller de som förbereder sig för en internationell expansion, är behovet av en fungerande compliance funktion extra viktigt just nu. För många företag finns varken tid eller kapacitet att inrätta ett fullt fungerande lokalt compliance team. I dessa situationer kan outsourcing vara ett stöd som hjälper internationella företag att framtidsäkra sin verksamhet.

Så förbereder du outsourcad compliance

 • Har du identifierat högriskområdena i din globala regelefterlevnad?
 • Har du tillräckligt med tid, kunskap och resurser i ditt nätverk för att hantera en effektiv global compliance funktion?
 • Har du koll på lokala tidsgränser för regelefterlevnad och rapportering?
 • Vad är din strategi för ytterligare internationell tillväxt?
 • Har din compliance-partner kunskap om de eventuella jurisdiktioner du planerar att expandera till?
 • Har du en samarbetspartner med lämpliga styrningsstrukturer, KPI:er och kommunikationsramar på plats för att säkerställa att alla dina globala efterlevandsrisker är tillräckligt mildrade?

För många internationella företag kan en global compliance-lösning med en outsourcad partner minska de potentiella riskerna och hålla ditt företag ajour med nya och uppdaterade regelverk. På Grant Thornton hanterar vi din globala compliance-funktion och hjälper ditt företag att uppfylla lagar och regler för samtliga länder företaget verkar i. Med vår lösning får ditt företag en kontaktväg - en dedikerad rådgivare som koordinerar all compliance på global nivå. Allt för att göra det så smidigt som möjligt för dig och ditt företag. Våra experter har lång och gedigen erfarenhet inom global compliance och finns representerade i 147 länder.

Grant Thornton har specialistkompetens inom en rad områden relaterade till compliance, till exempel:

 • Moms och skattedeklarationer
 • Årsredovisningar
 • Löner
 • Inkomstdeklarationer
 • Intrastat
 • Periodiska sammanställningar
 • Skatterådgivning
 • Löpande bokföring
 • GAAP konverteringar
 • Rapportering
 • Koncernredovisningar/rapporteringar
 • Koncernstruktur
 • Etablering på ny marknad

Vill du veta mer? Besök vår globala sida som redogör fördelarna med outsouring och ta hjälp med hanteringen av compliance.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev