article banner
Nyhet

"Revision är ett viktigt yrke"

Utmaningarna som revisionsbranschen står inför har debatterats på olika håll under året. Fyra av våra medarbetare skrev ett debattinlägg där de menar att det är en sak att förändra lagar, krav och strukturer, men att branschen också har ett ansvar att prata mer om samhällsnyttan som en revisor bidrar med.

Här är ett utdrag ur texten:
”Som revisor är du en viktig del för att skapa tillit i det finansiella systemet. Det för att bankväsen, investerare, aktieägare, leverantörer, anställda, kunder, staten och en mängd andra intressenter kan lita på de finansiella rapporterna. I ett makroperspektiv bidrar det till starkare företag som har bättre förutsättningar att generera arbetstillfällen och skattepengar till vårt gemensamma samhällskontrakt.”

”Vi arbetar i ett yrke med ständig utveckling. Det är tillfredställande att hela tiden få utvecklas och utmanas i nya roller och med nya ansvarsområden. Trots att vi tillhör en bransch som är styrd av tidpunkter och regelverk, så finns det ett stort utrymme av självständighet och flexibilitet i yrket”

”Vi har ett väldigt socialt arbete. Det finns en enorm känsla av gemenskap bland kollegor; både inom teamet och tillsammans med kund. Om man gillar att ha kontakt med kunder och diskutera deras utmaningar och arbeta nära deras affär finns alla möjligheter till detta, som en motpol till att drunkna i administrativa uppgifter.”

”Samtidigt måste vi bli mer hållbara i vår bransch. Bättre planering av revisioner för att hålla koll på arbetsbelastningen är ett exempel. Kundstrukturer behöver ses över och budgetar utmanas och ifrågasättas. Perioder av återhämtning behövs – inte bara ”en lång och skön sommar”.

De fyra revisorerna menar att vissa delar inom yrket kräver förändring för att vara i linje med både nutid och framtid. Men de säger också att det har börjat hända mycket, både på Grant Thornton och i övriga branschen.

Future State består av fyra revisorer som omvärldsbevakar och framtidsspanar för att sedan kunskapsdela kring aktuella ämnen, internt och externt. I gruppen ingår Annie Pyk Hammarqvist (Sthlm), Didric Andersson (Jkpg), Karin Eriksson (Gbg) och Mathias Forssmark (Sthlm).


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev