Nyhet

Krisstöd till företag återinförs

Pia Hedberg
Med:
insight featured image
Regeringen vill återinföra tre stöd som ett sätt att stötta svenska jobb och företag. Detta efter att nya restriktioner, som påverkar många verksamheter, infördes i början av december. Grant Thorntons skattechef Pia Hedberg sammanfattar nyheten.

- Vi välkomnar fler satsningar för företagen. Även om många kunder ser ljust på framtiden och vi har en het transaktionsmarknad just nu, är det tyvärr också flera branscher där man tvingas driva sina verksamheter väldigt kortsiktigt. Då är de olika stöden viktiga, säger Pia Hedberg 

  • Omställningsstödet återinförs för december och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader. Det vill säga perioden mellan december 2021 och mars 2022. Regeringen säger också att de redan nu förbereder för att det kan bli aktuellt att förlänga stödet även för januari, februari och mars 2022.

  • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återinförs för december. En förutsättning för stöd ska vara att man under stödperioden förlorat mer än 30 procent av nettoomsättningen.

  • Företag kommer få utökad möjlighet att ansöka om anstånd med skatt. Förslaget är att anstånd ska kunna beviljas för nio redovisningsperioder, istället för dagens sju. För moms är motsvarande förslag att utöka från två till tre perioder.