article banner
Nyhet

Hur ska företag hantera covid-19 i samband med årets revision?

Lars-Åke Andreasson Lars-Åke Andreasson

Många företag är oroliga för sin överlevnad i takt med att intäkterna har fallit eller upphört som en följd av coronaviruset covid-19. Samtidigt är processen med årets bokslut, årsredovisning och revisionsberättelse långt gången. Lars-Åke Andreasson har varit revisor i 30 år och delar här med sig av funderingar och frågor som han fångat upp hos sina kunder.  

- När jag pratar med företagen är deras första fråga ”vad ska jag göra nu?”. För en del handlar det om ren överlevnad när intäkterna faller, men för många handlar det om praktiska frågor i närtid. Hur ska årsstämman kunna genomföras, vilket ansvar har styrelsen och vad skriver man i årsredovisningen om covid-19? säger Lars-Åke Andreasson 

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar. Hör av dig till din ordinarie revisor eller rådgivare om du har specifika frågor om din verksamhet.  

Måste man nämna covid-19 i årsredovisningen och förvaltningsberättelsen?  
Ja, min rekommendation är att nämna covid-19 som en väsentlig händelse efter räkenskapsårets utgång. För de företag där corona även innebär betydande osäkerhet för bolagets överlevnad på sikt, ska det definitivt tas upp.  

Auktoriserad revisor
Lars-Åke Andreasson Kontakta Lars-Åke

Ska man föreslå aktieutdelning eller inte?  
Min uppfattning är att, under rådande omständigheter, bör styrelsen noga överväga huruvida de ska föreslå en aktieutdelning eller ej. Detta eftersom pengarna, med stor sannolikhet, kan komma att behövas i verksamheten framöver.  

Sedan finns det även ett negativt signalvärde i att föreslå aktieutdelning i tider när hela samhället och näringslivet gör stora uppoffringar för att tillsammans klara utmaningarna med covid-19.   

Naturligtvis går det inte att ge en rekommendation till alla företag, utan det finns säkert bolag som kan föreslå aktieutdelning även i dessa tider, men min huvudrekommendation är att beakta största möjliga försiktighet med att föreslå aktieutdelning.  

Hur signerar vi årsredovisning och revisionsberättelse när det finns restriktioner kring fysiska styrelsemöten? 
Det går alldeles utmärkt att signera såväl årsredovisningar som revisionsberättelser elektroniskt med t ex Verified. Det förutsätter bara att alla som ska skriva under har någon form av e-legitimation. 

Går det att hålla bolagsstämmor online, via t ex Microsoft Teams?  
Aktiebolagslagen ställer krav på att bolagsstämman ska hållas på en viss ort och därmed kan inte stämman hållas enbart genom elektronisk uppkoppling. Däremot finns det ingenting som hindrar så kallade hybridstämmor där aktieägare som vill träffas fysiskt gör det och övriga ansluter elektroniskt via e-legitimation. 

Min uppfattning är att det räcker med en enda fysiskt närvarande aktieägare, antingen personligen eller via ombud. Därutöver krävs också att en mötesordförande och en justeringsperson är på plats men eftersom den fysiskt närvarande aktieägaren också kan vara mötesordförande eller justeringsperson så räcker det i praktiken med två fysiskt närvarande deltagare 

Får man förseningsavgifter hos Bolagsverket om årsredovisningen lämnas in för sent? 
Den här frågan har väckts aningen tidigt. Bolagsverket har lämnat viss information på sin hemsida men frågan lär inte bli aktuell förrän vi kommit in en bit i juli, åtminstone för merparten av alla aktiebolag som har sina bokslut per den 31 december. 

Kontakta din revisor eller rådgivare om du behöver stöd i processen, eller hitta din lokala rådgivare här.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev