Nyhet

Har ditt företag rutiner för internkontroll?

Lars-Åke Andreasson
Med:
insight featured image
Den snabba digitaliseringen leder till att allt fler processer i företagen flyttas från mer eller mindre manuella rutiner till integrerade IT-system. Då gäller det samtidigt att se till så att de interna kontrollrutinerna hänger med in i den digitala miljön. Här berättar vår auktoriserade revisor Lars-Åke Andreasson om vikten av internkontroll.

Det finns ett stort intresse av att ha bra kontroll på interna rutiner, vilket bland annat understryks av att åtta av tio medelstora bolag skulle välja att ha en revisor även om det inte vore lagkrav. Detta enligt en undersökning Grant Thornton gjort med 1700 beslutsfattare. Anledningen var främst för att säkra interna rutiner och processer.

– Det sker en snabb utveckling ute hos våra kunder där även små och medelstora företag i allt större utsträckning digitaliserar sina processer. Man uppgraderar sina affärssystem och köper in nya integrerade lösningar som ofta är molnbaserade, och det blir allt mindre hantering av fysiska papper, säger Lars-Åke Andreasson som är auktoriserad revisor och partner hos Grant Thornton.

Detta innebär att rutinerna för intern kontroll är viktiga och att behovet av att granska IT-systemen aldrig varit större än nu.

– Vi hjälper fler och fler bolag att sätta upp en tillförlitlig process för internkontroll. Förutom ekonomin innefattar det även mål, risker, arbetsrutiner och kontroll för hur detta följs, säger Lars-Åke Andreasson.

Han trycker också på att fler bolag, speciellt de lite större, bör utföra så kallade ITGC - IT General Controls, en granskning i form av systemmässiga kontroller som skapar stort värde genom att säkerställa hela flödet istället för att ta ut stickprov.

 

Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl