article banner
Nyhet

Framtidens revision

Helene Agélii jobbar med att samordna de nordiska branschorganisationernas internationella arbete. Här berättar hon om framtidens revision ur ett internationellt perspektiv.

Under de senaste åren har det pågått en diskussion globalt som rör revisionens kvalitet och framtida innehåll. Vad ska ingå i revision, ska den baseras på historik eller även ha ett framåtriktat perspektiv och hur stor del ska vara icke finansiell revision? Det har också diskuterats i vilken utsträckning man kan förvänta sig att revisorer ska upptäcka oegentligheter. Helene Agelii

Vad händer i omvärlden?

Nordiska revisorsförbundet (NRF) har länge arbetat för att standarderna för revision av SME-företag måste ses över. Nu, äntligen, diskuteras frågan inom The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), vilket är angeläget eftersom dagens standarder (ISA) är alldeles för komplexa och inte anpassade för denna typ av revisionsuppdrag.

Varför är det viktigt med en global lösning?

Lagstadgad eller frivillig revision av SME- företag måste kunna utföras effektivt och vara värdeskapande. Det är därför viktigt att arbetet inom IAASB tas vidare nu, men också att branschen ger IAASB mandat att förändra så att en global lösning kommer till stånd. En fragmenterad revisionsmarknad börjar redan bli en realitet, vilket är en utveckling som inte gagnar någon. Nationella standarder har redan implementerats på flera håll och Indien och Tyskland överväger att gå samma väg.

Särskilt aktiv har debatten varit i Storbritannien, vad har man kommit fram till där?

Ett flertal brittiska utredningar presenterades under 2019. De konkreta rekommendationer som utredarna har överlämnat till den brittiska regeringen innebär bland annat krav på så kallad joint audit (gemensam revision) i de flesta noterade företagen samt en ny tillsynsmyndighet med mer finansiella muskler och mandat. Det finns också en rekommendation vad gäller innehållet i den framtida revisionen, att man bör kunna förvänta sig att revisorn aktivt ska verka för att upptäcka fel och oegentligheter.

På vilket sätt spiller arbetet i Storbritannien över till andra länder?

Om man börjar röra på en så grundläggande fråga som revisionsuppdragets innehåll i Storbritannien är det ofrånkomligt att det även får effekter i andra länder. Detsamma gäller frågor som rör Big 4, exempelvis regler om deras organisatoriska struktur. Dessutom finns det inom EU ganska starka krafter som jobbar för att det ska bli en utvärdering av EU:s revisionspaket. Det är därför troligt att man även inom EU aktivt följer vad som händer i Storbritanniens omfattande genomlysning. 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev