article banner
Nyhet

Detta frågar våra revisionskunder om i samband med covid-19

Lars-Åke Andreasson Lars-Åke Andreasson

Ovissheten nu för företagare runtom i Sverige är stor, och många vet inte i vilken ände man ska börja agera. Lars-Åke Andreasson har stor erfarenhet av stora och medelstora ägarledda bolag och menar att det viktigaste är att just agera. För att lotsa dig i rätt riktning delar han med sig av vanliga områden han diskuterar med sina kunder nu.

1. Säkra att du har koll på kassan
Det vill säga hur mycket pengar finns på banken idag och hur länge räcker de? Finns det möjlighet för ägarna att låna in pengar till bolaget? Kontakta banken och fråga om möjligheten till utökad checkkredit eller ökade lån. De intryck jag fått så här långt är att bankerna även nu endast beviljar lån på affärsmässiga grunder. Dvs, är var inte företaget kreditvärdigt i februari 2020 så lär det inte bli enklare att få lån nu. 

2. Fokusera på betalningarna
Driv in fordringar och förhandla med leverantörer och långivare om anstånd med betalningar. Var försiktig med att räkna in kundfordringar som betalda innan pengarna faktiskt finns på kontot. Alla är påverkade av detta och svårigheten att betala ökar sannolikt från dag till dag. 

Auktoriserad revisor
Lars-Åke Andreasson Kontakta Lars-Åke

3. Se över samtliga leverantörsavtal
G
å igenom alla muntliga och skriftliga avtal med dina leverantörer Undersök om några går att säga upp med kort varsel alternativt om de går att omförhandla. Skissa på olika scenarios, t ex vad som händer om en viktig leverantör stänger ner. 

4. Prioritera skatter och avgifter
F
ölj upp vad som krävs för att eventuellt kunna få anstånd med skatteinbetalningar i enlighet med regeringens krispaket.Enligt Skatteverket kommer anstånden att belastas med ränta så det blir i praktiken som vilket lån som helst 

5. Räkna inte med ekonomiskt stöd direkt
Antagligen dröjer det några veckor innan all administration hos myndigheterna är på plats så räkna inte med attstöd för löner mm betalas ut i närtid. Ett exempel är stödet för korttidspermitteringar som kommer finnas tillgängligt att sökas först den 7 april hos Tillväxtverket. Sedan är det fortfarande oklart när stödet kan börja betalas ut. 

Lars-Åke poängterar att det är en oviss tid för alla nu där förutsättningarna förändras löpande. Han vill förtydliga att varje företag är unikt och drabbas på olika sätt. Men det alla kan göra nu är att fokusera på sina rutiner, processer och få ordning och reda. Det är det aldrig för sent för. 

- Punkterna ovan ska ses som ett stöd för att kunna förbereda eventuella åtgärder. Sedan är mitt råd att vända sig till sin vanliga revisor eller rådgivare för att bolla frågor och funderingar. Jag och mina branschkollegor stöttar många företag just nu och har därför en unik kunskapsbank att dela med oss av för att hantera denna situation. 

Kontakta din revisor eller rådgivare om du behöver stöd i processen, eller hitta din lokala rådgivare här.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev