Intervju

Därför väljer allt fler unga att starta bolag

Med:
Fredric Tegebro
insight featured image
Mycket har hänt i synen på entreprenörskap sedan 2008 då nätverket YEoS (Young Entrepreneurs of Sweden) skapades. Varje år genomför nätverket en undersökning som tar pulsen på vilka utmaningar deras medlemmar står inför och hur de ser på sin egen livssituation och bolagets utveckling. Fredric Tegebro, verksamhetsledare på YEoS berättar vad som driver dagens unga generation av entreprenörer, vilka utmaningar som finns och vad som krävs för att lyckas.

Den ökade globaliseringen, teknikutvecklingen och digitaliseringen med gig-ekonomi och nätverksföretagande har bidragit till att det blivit allt enklare att starta företag och skapa tillväxt på ett sätt som inte var möjligt för några år sedan. Men även synen på entreprenörskap och arbetsmarknaden i stort har förändrats.

Fler väljer att starta eget

Dagens unga generation har en annan syn på arbetslivet. Tidigare ville många jobba på stora bolag efter högskoleutbildningen. Så är det inte längre.

Fredric Tegebro_250x250.png

- I dag vill de unga ha mer frihet, flexibilitet, och möjlighet att själva vara med och forma sitt arbetsliv, genom att få jobba med det man verkligen brinner för. Skulle det stå mellan bra lön och liten frihet så är frihet viktigare, säger Fredric Tegebro, verksamhetsutvecklare på YEoS och fortsätter:

- Att fler väljer att starta eget märks även på de större lärosätena där entreprenörskap i dag är en del av utbildningen och det finns ett ekosystem med människor som backar unga människor med idéer.

Enkelheten har också boostats av nya kommunikationskanaler.

- Det går att med ganska små medel bygga en smart digital närvaro och sprida sitt budskap också med hjälp av förespråkare som ambassadörer och influencers, samt snabbt växa till flera marknader. Detta gör att många av våra medlemmar har såväl försäljning som anställda utanför Sveriges gränser, menar Fredric Tegebro.

Alla dessa faktorer har gjort att allt fler unga väljer att starta bolag, vilket också bekräftas av en kartläggning från Visma genomförd våren 2021 som visar att ungas företagande vänt uppåt, i linje med nyföretagandet generellt i Sverige.

Utmaningar på vägen

Men företagande är inte bara en dans på rosor. Det finns en del utmaningar. Enligt YEoS årliga medlemsundersökning handlar de största utmaningarna om expansion, rekrytering och finansiering. De senaste fyra åren har den genomsnittliga tillväxten för ett YEoS-bolag varit hela 87,5 % per år.

- Våra medlemmar planerar i genomsnitt att växa sin omsättning med 240 procent närmaste tre åren, vilket kommer med en mängd utmaningar kopplat till tillväxt, rekrytering och försäljning. Det är en nyckelfaktor att hitta rätt personer som ska vara med och bygga bolaget och driva tillväxten.

En annan utmaning är att de unga jobbar för mycket och har svårt att sätta gränser mellan jobb och fritid. För varje medlemsundersökning YEoS gör märks att fler jobbar fler timmar. Många jobbar 60-70 timmar per vecka, några tangerar 80 timmar.

- Här försöker vi inom YEoS bidra till insikt om att skynda långsamt och inte tro att ett snabbt race kommer ta dig snabbare till målet, säger Fredric men tillägger samtidigt att det inte längre är lika eftersträvansvärt att arbeta mycket.

- Samtidigt har många höga ambitioner och vill gasa på för att växa. Därför är det viktigt med diskussioner om mjuka värden och vikten av att balansera på rätt sida. Resan ska vara lustfylld hela vägen, det spelar ingen roll om man är ett stjärnskott vid 25 om man är utbränd vid 30.

Viktigt med nätverk

Att vara med i ett nätverk som ung entreprenör kan göra utmaningarna mindre påfrestande, samt göra att man undviker dyrköpta misstag. Enligt YEoS senaste undersökning anser 7 av 10 medlemmar att de någon gång fått hjälp att överkomma stora utmaningar via YEoS.

- Ju högre ambitioner entreprenören har desto större utmaningar ställs de inför och desto viktigare blir det att möta likasinnade som förstår deras situation. Det är lätt att känna sig ensam i en vardag med mycket ansvar och stora beslut. Tillsammans är man mindre ensam.

Många av frågorna som diskuteras på YEoS handlar om utmaningar som kan uppkomma när man bygger en organisation, skapar team och delegerar. Det kan handla om hur man blir en bra ledare och hur man skapar en bra företagskultur som får människor att trivas och ta ansvar.

- Dessa frågor lär man sig inte på högskolan. Att ha andra likasinnade personer runt sig att diskutera dessa frågor med är därför väldigt värdefullt. Det hjälper entreprenören att fylla på med energi och inspiration.

Man visar något på mobil

Trender bland unga företagare

En trend som växt sig stark även bland unga entreprenörer de senaste åren är hållbarhet, något som kommer inifrån och som genomsyrar såväl affärsidén som viljan att göra ett positivt avtryck.

- Många affärsidéer i dag handlar om att skapa en positiv utveckling i samhället. Det kan vara att minska matsvinn, en mer hållbar produktion eller skapa en fungerande cirkulär ekonomi inom olika områden. Ser de unga en utmaning eller ett problem är de beredda att själva bygga en lösning. De väntar inte på att någon annan ska göra det, säger Fredric och exemplifierar:

- Det är talande när en charkfabrik som funnits i familjen i generationer tas över av en ung entreprenör hur det blir fullt naturligt för denna att till exempel ställa om till att också skapa en vegansk produktionslina. Eller att bygga en svensk salladsfabrik som gör att vi slipper skeppa grönsakerna i lastbilar från Italien.

Fler kvinnliga entreprenörer

En glädjande trend inom YEoS är att den genomsnittlig omsättningen hos kvinnliga entreprenörer ökar. Det finns utrymme för fler kvinnor med höga ambitioner.

- Vi har drygt 20 procent kvinnliga medlemmar i dag, men vi vill få in fler. Vi vill vara ett nätverk där alla känner sig inkluderade och har därför många olika initiativ, bland annat inspirationsfrukostar där vi bjuder in kvinnor som kan vara förebilder. Allt med syfte att öka medvetenheten kring entreprenörskap bland kvinnor.

Söker frihet

Fredric tycker ändå att den största trenden just nu är de möjligheter som finns i dagens gig-ekonomi och att unga människor ser det som naturligt att vilja förverkliga sina egna idéer

- De unga känner en glädje i att de kan skapa sitt eget liv och att de inte måste låsa in sig på en arbetsplats. Men det är extremt viktigt att ha en stöttande miljö runt sig för att kunna bygga en organisation och inte fastna i första motgången. Vi vet vilken skillnad det gör att ha tillgång till nätverk i detta läge, säger Fredric Tegebro.

Han trycker också på vikten av att ha bra bollplank och mentorer omkring sig för att lyckas som entreprenör.

- I dag är det inte lika vanligt att företaget byggs kring en ensam person, det är mer naturligt att hitta ett team med människor som vill driva företag tillsammans.

Då är det viktigt att få ner ägarviljor på pränt i ett ägardirektiv och uppdatera det minst en gång per år. Det är i tidig fas man behöver vara extra noga och skapa samsyn kring olika framtidsscenarier. Då kan det vara klokt att ta hjälp av externa rådgivare som kan dessa saker.

Tips till unga entreprenörer?

Ha ett långsiktigt perspektiv
Se företagsbyggande som ett långt lopp - det handlar lika mycket om resan till målet och att ha kul från början för hålla hela vägen.

Skapa en tydlig vision
Idén är bara 10 % av ett bolag. Att genomföra idén själv begränsar möjligheten till utveckling. Skapa en tydlig vision och samla människor omkring dig som hjälper dig genomföra idén.

Väx in i kostymen
Skapa en större kostym som gör att företaget verkar större från starten än vad det verkligen - väx in i kostymen succesivt.

Ta hjälp
Var med i ett nätverk och var inte främmande för att ta in externa rådgivare. Är ni fler som grundar bolaget är det viktigt att alla har tydliga roller och ansvar. Hur gör vi om det är så att någon vill prioritera något annat? Arbetsfördelning? Lön, arbetstider, framtidsutsikter och oförutsedda händelser.

 

Om YEoS

Young Entrepreneurs of Sweden – YEoS, är en medlemsstyrd organisation, skapad av och driven av entreprenörer. YEoS grundades 2008 och har sedan dess haft sitt främsta syfte att skapa värdefulla utbyten mellan unga entreprenörer från olika branscher och skilda delar av landet, men med den gemensamma nämnaren att vilja skapa något större än sig själva! YEoS skapar sammanhang för framtidens stora företagsledare att utbyta kunskap och erfarenheter, inspireras och utmanas att växa med sina bolag.

Vi arrangerar årligen återkommande evenemang som YEoS Summit, YEoS Xplore och YEoS Xchange. Därutöver träffas medlemmar återkommande i mindre lokala och inofficiella träffar runt om i landet. Dessutom syns YEoS även i officiella sammanhang som Almedalen.

Genom att anta de mest drivna entreprenörerna i Sverige under 30 år, och mixa nytta med nöje, har vi skapat ett nätverk som främjar utbyte och gör det enklare att mötas, prata och ta hjälp av varandra. Vi är det enda nätverket som fokuserar på entreprenören bakom bolaget och inte specifikt vilken bransch man verkar inom.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.