article banner
Intervju

"Man måste ha långsiktighet i affären..."

En rad omvärldsfaktorer påverkar oss som bolag och den verksamhet vi bedriver. Vi påverkas av faktorer som digitalisering, teknisk innovation och sociala och miljömässiga utmaningar – och allt sker i en mycket hög takt. Globaliseringen öppnar nya marknader för våra kunder, men skapar också behov av en bredare kompetens hos oss som rådgivare. Alla dessa förändringar skapar högre krav på transparens, säkerhet och affärsetik hos oss som bolag.

Vilka omvärldsfaktorer påverkar Grant Thornton och vår affär?
Digitalisering och globalisering är fortsatt viktiga omvärldsfaktorer, både som utmaning och möjlighet. En annan stark trend är fokus på hållbarhet. Man måste ha långsiktighet i affären, både när det gäller vår egen och våra kunders affär. Rådgivningen måste hålla över tid och i besluten blir transparens allt viktigare.

Vad betyder hållbarhet för oss?
Det handlar om långsiktighet rakt igenom. För vår egen del i stor utsträckning om att skapa ett hållbart arbetsliv och en inkluderande kultur. För våra kunders del handlar det om att vi står för ansvarsfull rådgivning och att det ska vara hållbart och långsiktigt miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Ur ett samhällsperspektiv så handlar det om att nå en hållbar tillväxt, men också om vilka kunder vi arbetar med, att vi kan bidra till minskad penningtvätt och andra aspekter som stärker tilliten i samhället.

Vårt hållbarhetsarbete har vi kopplat till FN:s agenda 2030 där vi har valt ut sex av de 17 målen som vi upplever att vi kan påverka. Jämställdhet är ett exempel och hälsa och välbefinnande ett annat.

Jämställdhet har länge varit en kärnfråga, berätta mer?
Vi har ökat fokus på en inkluderande kultur för att lyckas med jämställdhet och mångfald. Du kommer inte att vara en attraktiv arbetsgivare om du inte kan erbjuda en inkluderande kultur.
Även internationellt jobbar Grant Thornton med mångfald och hållbarhet, som är två starka trender globalt. Länder som låg långt efter för bara ett år sedan har ändrat inställning och fokuserar mer på jämställdhets- och hållbarhetsarbetet. Att ha koll på dessa frågor är helt avgörande både för att attrahera medarbetare men också kunder.

Varför är det viktigt att fokusera på jämställdhet och mångfald?
Lyckas vi med jämställdhet så skapar det en kultur som blir attraktiv för andra att vara i. Det leder till mer dynamiska team och stärker möjligheterna att möta kundernas krav på sikt. Vi måste ha de bästa lösningarna och det sitter i människorna som arbetar hos oss. Som rådgivare vill vi ligga i framkant och spegla vår marknad.

Att ha koll på hållbarhetsfrågorna är också viktigt exempelvis vid företagsförvärv. Hur man har jobbat med kvalitet, risker, policys, internrevision och sin affärsmodell är alla delar som gör ett företag hållbart och som måste finnas på plats. Det är otroligt viktigt för investerare och det går inte att komma på vid försäljning utan måste finnas integrerat i bolagets arbete. Här kan vi bidra, både med hur vi själv jobbar med frågorna och genom vår hållbara rådgivning till våra kunder.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev