article banner
Case

Så fick Semper full koll på momshanteringen

Lena Westfahl Lena Westfahl
rich text with image

Momsen tickar hela tiden och om någonting är fel, kan det bli fel i flera led. Det kommer också löpande nya EU-domar och ställningstaganden från Skatteverket. Därför tycker många att det här med moms är lite läskigt. För att skapa trygghet rekommenderar momsexperten Lena Westfahl därför företag att göra en genomlysning av företagets momshantering.

Ett företag som Lena Westfahl och hennes kollegor framgångsrikt hjälpt med en momsgenomlysning är livsmedelsföretaget Semper. Här berättar Agneta Dellner, redovisningschef på Semper, om arbetet.

Varför valde ni just Grant Thornton?
- Vi har ett jättebra samarbete med våra ordinarie revisorer, men valde medvetet en annan partner i det här projektet för att inte hamna i intressekonflikt eller jäv. Vi hade mött Lena i olika sammanhang, både på seminarier och i konsultrollen, och ville specifikt jobba med henne. Det sammanföll på ett lyckosamt sätt med att vi också har goda erfarenheter av Grant Thornton.

Vill du kortfattat beskriva samarbetet?
- Efter att vi berättat hur Semper-gruppen fungerar och vilken roll det svenska bolaget Semper AB har, gick vi tillsammans igenom alla olika flöden. Vi började med varuflödena, och fortsatte sedan med våra tjänsteflöden och hantering av olika personalkostnader. Vi träffade Grant Thornton totalt fyra gånger och varje tillfälle blev alltid en blandning av workshop och presentation. Insikt föder nämligen nya frågor och viljan att lära sig mer och att förstå är stor i vår arbetsgrupp.

Slutprodukten blev en momsmanual utifrån vår verksamhet och våra behov. Vi har också själva gjort en del definitioner och ställningstaganden, som finns med i manualen. Inom några områden har vi sedan internt även skapat lathundar. De flesta av våra flöden är automatiserade, och därför är det viktigt att ha rutiner för hantering av nya flöden och förändringar i befintliga flöden.

Hur var det att jobba med Grant Thornton?
- Oerhört stimulerande och roligt! Vi försöker se till att alltid ha roligt på jobbet och momsprojektet var inget undantag. Vi har skrattat mycket, vilket har underlättat när det ibland har känts stort och tungt att driva ett så omfattande projekt vid sidan av det dagliga arbetet, som ju inte kan ta paus.

Skulle ni rekommendera andra att anlita Grant Thornton?
- Absolut, med glädje. Vi tycker att vi fick den optimala mixen av experter och pragmatiker. Regler är inte alltid klockrena, då gäller det att hitta en modell som fungerar även i det som är vår vardag och verklighet.

Agnetas tips till andra företag:

  • Förbered kollegor och chefer på att en momsgenomlysning är ett stort projekt som kommer ta tid, men försök ändå hålla tempot uppe i de olika delprojekten för att undvika omstarter.
  • Se till att den som ska fatta beslut om förändringar är aktiv i projektet.
  • Vad glad åt att ökad kunskap skapar fler frågor och gör att varje transaktion under en tid kan ta längre tid – det är ett tecken på att processen fungerar och att alla i projektet är aktiva och tar ansvar.
  • Vi kallade projektet för "Momslyftet" och för oss har det inte bara blivit en tydlig kompetenshöjning – vi kom också närmare varandra i gruppen och arbetar effektivare tillsammans nu, även inom andra områden.
Om Semper
Semper AB är ett barnmatsföretag med drygt 200 anställda i Sverige. Företaget omsätter cirka 1,2 miljard SEK och ägs av den internationella livsmedelskoncernen Hero. Det svenska bolaget har tre dotterbolag i de nordiska länderna.

Är ditt företag intresserade av en momsgenomgång?

Det kan räcka med några timmar för vissa företag, men för en del måste man göra en större insats, som med Semper. Kontakta Lena eller någon av hennes kollegor för att se hur ditt företag kan få hjälp med att hantera momsen på ett mer effektivt sätt.