article banner
Case

Rustar för spännande framtid

rich text with image

Efter tio år tillsammans behövde grundarna av NorthLab Photonics en nystart. Med ett nytt ägardirektiv och en uppdelning i två affärsområden är man nu redo att möta framtiden inom den stadigt växande marknaden för fiberoptik.

NorthLab Photonics startades 2008 av Per Karlsson, Tolga Kocas och Robert Rylander, som samtliga tidigare hade arbetat med fiberoptik inom Ericsson Cables. De tre hade lämnat Ericsson i olika omgångar och arbetat för andra företag, men bestämde sig efter ett tag för att starta ett eget företag tillsammans.

I dag har NorthLab Photonics tio anställda och en årlig omsättning på cirka 30 miljoner kronor. Företaget erbjuder unik kompetens runt bearbetning, svetsning, mätning och installation av fiberoptik. Kunderna fanns initialt främst i Europa men i dag är NorthLab verksamt i hela världen. Tyngdpunkten i erbjudandet ligger på laserrelaterad fiberoptik, medan en mindre del utgörs av telekom- och nätlösningar.

Under 2017 tyckte vd Per Karlsson att företaget hade kommit till en punkt där det fanns anledning att kontakta en rådgivare för att få hjälp att staka ut den fortsatta färdriktningen. Valet föll på Grant Thornton och han kom då i kontakt med Mattias Nordin, Director för affärsrådgivning.

– När jag och min kollega Mårten Berndtsson träffade Per Karlsson från NorthLab stod de inför en tillväxtresa, men han var bekymrad då bolaget hade stannat av lite och det hade börjat bli gnissel mellan ägarna gällande bolagets framtida riktning, säger Mattias Nordin.

rich text with image

Till att börja hjälpte Grant Thornton dem med att ta fram ett nytt ägardirektiv. Halvvägs in i arbetet, efter enskilda intervjuer och diskussioner, kom alla fram till att de behövde ta hjälp av en företagscoach. Mattias Nordin kontaktade då coachen Peder Cederqvist och efter tre tillfällen nådde alla i styrelsen en gemensam förståelse. Efter det färdigställdes ägardirektivet och med det kom också insikten att det behövdes en extern inblandning i styrelsen.

– Genom att ta hjälp av en extern ledning, får du större effekt då du inte äger den källan på samma sätt. Det är en stor risk att du inte når hela vägen fram om du gör det själv, säger Mattias Nordin.

Som en följd av detta knoppade NorthLab av en del av verksamheten vid årsskiftet 2017/2018 till ett nytt bolag, NorthLab Networks AB, där verksamheten riktad mot telekominstallation placerades. Syftet var att öka fokus i den delen, men även i kärnverksamheten i NorthLab Photonics AB, som är riktad mot företag med tillverkning av optiska komponenter.

– Vi kom fram till att det här är två helt olika kundgrupper med helt olika sätt att göra affärer och därför tyckte vi att det var rätt att ta det här steget, säger vd Per Karlsson.

Baserat på ägardirektivet har NorthLab Photonics lagt upp en plan för de kommande fyra åren, där man siktar på att öka omsättningen till 60–70 miljoner kronor och att öka andelen egna produkter i portföljen till minst 70 procent från dagens 40 procent.

Processen gjorde det också mycket tydligare hur de ville expandera företaget. Detta fick till följd att de beslutade sig för att gå in på marknaden i Turkiet.

– Grant Thornton var även då med och hjälpte oss starta upp bolaget genom deras turkiska kontor, säger Per Karlsson.

Just Turkiet är en av de marknader som NorthLab Photonics hoppas mycket på framöver, en annan är Japan där man kunnat börja dra fördelar av sitt partnerskap med Furkawa Electric.

Utöver det övriga samarbetet har företaget även valt att ge revisionsuppdraget till Grant Thornton.

– Vi var i och för sig nöjda med vår tidigare revisor men det kändes smidigare att ha allt på samma ställe, avslutar Per Karlsson.

5 punkter i Grant Thorntons rådgivning som gjort skillnad för Northlab

  • Etablering av gemensam ägarvilja genom att ta fram ett ägardirektiv.
  • Genomförande av gruppdynamiska övningar med ägarkretsen för att uppnå samsyn i arbetet.
  • Rådgivning om styrelsearbete som ledde till att extern styrelseledamot tillsattes.
  • Etablering i Turkiet med hjälp av Grant Thorntons internationella nätverk.
  • Kontinuerlig årsvis uppdatering av ägardirektivet.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev